Për Vitin Shkollor 2022-2023 Shkolla “Ibrahim Kodra” Hap Rregjistrimet Për Të Gjitha Klasat

Procedura e rregjistrimit:

Dokumentet  që nevojiten për rregjistrimin ne klasa 2-12:

  1.  Dëftesa e mbarimit të klasës së mëparshme
  2. Certifikatë lindje (Gjendja civile)
  3. Vërtetim shpërngulieje nga shkolla që vjen

Dokumentet  që nevojiten për rregjistrimin në klasën e parë:

– Certifikate personale me foto (gjendja civile)

– Certifikate familjare

– Vertetim Kopeshti

– Vertetim vendbanimi

– Certifikate vaksinash

Risi per vitin 2022-2023 hapet edhe parashkollori

Dokumentet  që nevojiten për rregjistrimin në parashkollor:
– Certifikate personale me foto (gjendja civile)

– Certifikate familjare

– Vertetim vendbanimi
– Certifikate vaksinash

Lini një Përgjigje

Shkolla "Ibrahim Kodra"

REGJISTROHU