Oraret   8:00 – 14:00

“Librat janë miqtë më të qetë dhe më të përhershëm; ata janë këshilltarët më të gjindshëm e më të mencur dhe mësuesit më të durueshëm”

Charles William Eliot

Shkolla ofron një bibliotë të pasur për nxënësit që e duan librin.

Në fondin e saj nxënësit do t’ju mundësohen:

  • Tekste që do t’u shërbejnë në funksion të lëndëve që zhvillohen në shkollë
  • Tekste në funksion të plotësimit të njohurive e materialeve shtesë për lëndë e fusha të ndryshme.
  • Fondi i teksteve në gjuhë të huaj (shqip, anglisht, italisht, frengjisht, rusisht)
  • Fondi i teksteve në gjuhën shqipe

Sipas llojit:

  • Letrar
  • Enciklopedi
  • Studimor
  • Shkencor
  • Atlase

Nxënësi paraprakisht plotëson dokumentacionin e nevojshëm ( hap një kartelë) për të tërhequr libra nga biblioteka dhe njihet me rregulloren e bibliotekës se shkollës. Sipas dëshirës mund të lexojnë edhe në ambientet e saj.

Shkolla "Ibrahim Kodra"

REGJISTROHU
Regjistrimet në kopshtin "Ibrahim Kodra" për vitin 2024-2025 kanë filluar!