PISA
Orë nga trajnimi  për provimin ndërkombëtar  Pisa të nxënësve të klasave të dhjeta.
Qëllimi
Për të ndërgjegjësuar dhe orientuar ata në provimin pilot që do të zhvillohet në muajin Mars nga Ministria e Arsimit.

Sipas një grafiku të përcaktuar nga drejtoria,
klasat e dhjeta i janë nënshtruar trajnimeve përkatësisht për lëndët

  • Shkrim – Lexim
  • Matematikë
  • Shkencë  (Fizikë, Kimi, Biologji, Gjeografi)

Shkolla "Ibrahim Kodra"

REGJISTROHU
Regjistrimet në kopshtin "Ibrahim Kodra" për vitin 2024-2025 kanë filluar!