Për Vitin Shkollor 2023-2024 Shkolla “Ibrahim Kodra” Hap Rregjistrimet Për Të Gjitha Klasat

Për Vitin Shkollor 2023-2024 Shkolla “Ibrahim Kodra” Hap Rregjistrimet Për Të Gjitha Klasat Procedura e rregjistrimit: Dokumentet  që nevojiten për rregjistrimin ne klasa 2-12:  Dëftesa e mbarimit të klasës së mëparshme Certifikatë lindje (Gjendja civile) Vërtetim shpërngulieje nga shkolla që vjen Dokumentet  që nevojiten për rregjistrimin në klasën e parë: – Certifikate personale me foto (gjendja…

Continue Reading

RISI, për vitin shkollor 2018-2019 shkolla “Ibrahim Kodra” hap regjistrimet për herë të parë, për klasën e 4(e katërt) dhe klasën 8(e tetë)

Procedura e rregjistrimit te fëmijëve në klasën e katërt: Dokumentet  që nevojiten për rregjistrimin në klasën e katërt:  Dëftesa e mbarimit të klasës së III-të Certifikatë lindje (Gjendja civile) Vërtetim shpërngulieje nga shkolla që vjen Dokumentet  që nevojiten për rregjistrimin në klasën e tetë:   Dëftesa e mbarimit të klasës së VII-të Certifikatë lindje (Gjendja civile) Vërtetim…

Continue Reading

Për vitin shkollor 2017-2018 shkolla Ibrahim Kodra hap rregjistrimet për herë të parë, për klasën e 9-të dhe klasën e 1-re.

Procedura e rregjistrimit te fëmijëve në klasën e parë: Dokumentet  që nevojiten për rregjistrimin në klasën e parë. Certifikata e lindjes e fëmijës. Certifikatë familiare Nje foto passporte Nje foto bust Nje foto në mënyrë elektronike  (Në e-mailin e shkollës) Vërtetimi i vaksinimeve nga qendra shëndetsore Vërtetim vendbanimi Vërtetimi i ndjekjes së kopshtit sipas grupeve, i…

Continue Reading

Shkolla “Ibrahim Kodra” ka hapur regjistrimet për vitin e ardhshëm shkollor 2017-2018

Shkolla “Ibrahim Kodra” ka hapur regjistrimet për vitin e ardhshëm shkollor 2017-2018. Në klasën e 10-të numri i nxënës që do të pranohen është i kufizuar, sepse në parimët tona ka një raport të drejtë mes sasisë dhe cilësisë. Për klasat e 11-ta dhe 12-ta mund të pranohen nxënës të transferuar nga shkolla të tjera…

Continue Reading

Shkolla "Ibrahim Kodra"

REGJISTROHU