1. Klimë mbështetëse dhe inkurajuese për të gjithë.
  2. Staf mesuesish cilësorë që ndjekin në vazhdimisht proçese trajnimi e zhvillimi profesionale.
  3. Metoda bashkëkohore mësimdhënieje dhe komunikimin me në qendër nxënësit dhe nxënien e tij.
  4. Proçes mësimor aktiv në përshtatje me nivelin e aftësive dhe interesave të nxënësve.
  5. Projekte të studiuara për argëtimin e nxënësve dhe integrimin e tyre në komunitet.
  6. Kabinete dhe laboratore funksionale për një nxënie më cilësore dhe praktike të nxënësve. ( Laborator informatike, kimie e biologjie, fizike dhe gjuhët e huaja)
  7. Bibliotekë dhe sallë konferencash
  8. Terrene sportive
  9. Kushte komode e të sigurta për shëndetin dhe jetën e nxënësve ( sistem ngrohjeje, aspirim, mjedise hidrosanitare moderne).

Shkolla "Ibrahim Kodra"

REGJISTROHU
Regjistrimet në kopshtin "Ibrahim Kodra" për vitin 2024-2025 kanë filluar!