Shkolla jonë funksionon në përshtatje me një infrastrukturë moderne dhe të kompletuar me të gjithë mjediset e nevojshme të mësimdhënies.

– Laboratorë të ndryshëm

– Sallë konferencash

– Palestsa sportive

– Bibliotekë të pasur

Shkolla "Ibrahim Kodra"

REGJISTROHU