Shkolla “Ibrahim Kodra”

Shkolla "Ibrahim Kodra". Shkolle Jo-Publike 9 Vjecare & Gjimnaz

Ibrahim Kodra

Kush eshte Ibrahim Kodra?

Staf i kualifikuar

"Shkolla është institucioni ku nis të udhëtohet drejt rrugës së pafundme të Dijes." Stafi pedagogjik shkollës "Ibrahim Kodra"…

Infrastrukture moderne

Shkolla jonë funksionon në përshtatje me një infrastrukturë moderne dhe të kompletuar me të gjithë mjediset e nevojshme…

Laboratore bashkekohore

Shkolla jonë ofron mjedise laboratirike të përparuara, të cilat ndihmojnë nxënësit në përvetësimin praktik të njohurive në disa…

Konsulta

Në politikat funksionale të shkollës sonë, ajo ofron gjatë gjithë vitit programe konsultimi për të ndihmuar nxënësit e…

Bibloteke

Shkolla ofron nje biblioteke te pasur per nxenesit qe e duan librin. Ne te ndodhen tekste qe do…

Klasa Moderne

Mjediset e klasave në shkollën tonë ofrojnë kushtet më të mira me mjetet e nevojshme pedagogjike të mësimdhënies…

24

Klasa

550

Nxenes

43

Mesues

4

Laboratore

Pse ne?

Gjimnazi

Gjimnazi Jopublik “Ibrahim Kodra” perbehet  nga staf profesional dhe serioz. Të gjithë veprimtaritë mësimore edukative janë të miratuara me LICENCEN LN-8028-05-2014 Gjimanzi Veprimtari mësimore edukative e miratuar me LICENCEN LN-8028-05-2014 Forme e arsimimit me kohe te plote me kohëzgjatje 3 vjet. Ne ketë shkolle pranohen nxënësit qe kane kryer shkollën 9-vjeçare, por te jene të moshës jo…

Read More
9-vjecare

Shkolla Jopublike “Ibrahim Kodra” ka gjithashtu edhe ciklin 9-vjecar të studimeve. Të gjithë veprimtaritë mësimore edukative për këtë cikël studimi janë të miratuara me LICENCEN : LN-1375-06-2015 Nivelet e Arsimit Bazë që ofrohen janë cikli i ulët dhe cilki 9-vjecar me kohëzgjatje 9 vjet. Në këto cikle studimi pranohen: për të klasë të parë nxënësit që…

Read More
Stafi

Stafi Pedagogjik Drejtor – Jashar Arrëza Lindur në Durrës më 23/12/1954. Ka përfunduar shkollën e mesme në Gjimnazin Naim Frashëri, Durrës. Studimet e larta me rezultate shumë të mira në vitet 1974-1978 në ILP (Universitetin “Luigj Gurakuqi”) Shkodër, Fakulteti Gjuhë-Letërsi.Ka përfunduar kurset një vjecare pasuniversitare gjatë viteve 1985-1990 në Filozofi dhe Pedagogji-Psikologji. Ka punuar si…

Read More
Olimpiada & Cmime

Shkolla "Ibrahim Kodra"

REGJISTROHU
Regjistrimet në kopshtin "Ibrahim Kodra" për vitin 2024-2025 kanë filluar!