Shkolla ofron nje biblioteke te pasur per nxenesit qe e duan librin. Ne te ndodhen tekste qe do t’u sherbejne ne funksion te lendeve qe zhvillohen ne shkolle

Shkolla "Ibrahim Kodra"

REGJISTROHU