Aktivitet sensibilizues lidhur me pastrimin e mjediseve të ndotura nga mbetje të ndryshme të hedhura pa kriter nga dora e njeriut.

Në kuadër të zbatimit të projekt-idesë “Less hazardous waste in the city, more food and clean water on the tables of the poor and more ways to fight poverty” të financuar nga Central European Initiative dhe Adriatic Ionian Initiative. Shkolla “Ibrahim Kodra” në bashkëpunim me Njësinë Administrative numër 6, Bashkia Durrës, ftoi në bashkëpunim nxënësit…

Continue Reading

Shkolla "Ibrahim Kodra"

REGJISTROHU