Stafi Pedagogjik


Drejtor – Jashar Arrëza

Lindur në Durrës më 23/12/1954. Ka përfunduar shkollën e mesme në Gjimnazin Naim Frashëri, Durrës. Studimet e larta me rezultate shumë të mira në vitet 1974-1978 në ILP (Universitetin “Luigj Gurakuqi”) Shkodër, Fakulteti Gjuhë-Letërsi.
Ka përfunduar kurset një vjecare pasuniversitare gjatë viteve 1985-1990 në Filozofi dhe Pedagogji-Psikologji. Ka punuar si mësues i letërsisë në shkollën e mesme Kukës, mësues në shkollën e mesme të Maqellarës, si dhe nëndrejtor i shkollës Industriale Durrës.
Në vitet 1993 e në vazhdim ka drejtuar me shumë sukses biznezet e tij në fushën e transportit dhe ndërtimit.

Nëndrejtore-Brikena Furxhi(Nora)

Gjuhë/Letërsi- BRIKENA FURXHI  është  një  mësuese, lindur dhe banuese  në Durrës, e cila e ka përfunduar shkollimin e mesmëm  të saj me një mesatare 10.00  në vitet 1988-1992 pranë gjimnazit “Naim Frashëri” Durrës.  Gjatë viteve 1992-1996 vazhdon studimet e larta për Gjuhë Shqipe dhe Letërsi pranë Universitetit  Shtetëror të Tiranës, të cilat i përfundon me një mesatare  9.2. Këtu zë fill rrugëtimi i saj në profesionin e mësuesisë , të cilin e sheh më shumë si një mision , në shkollë nëntëvjecare  dhe më pas si nëndrejtoreshë  në gjimnazin “Gjergj Kastrioti” Durrës. Si një mësuese  , e cila ka mbi supet e saj  një  përvojë 20-vjeçare, ka marrë kategorinë e tretë me rezultatin “Shkëlqyeshëm” në vitin 2018. Gjithashtu  gjatë vitit akademik 2013-2014 ka qenë  lektore e jashtme pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës.  Në vitin 2021 ka pefunduar studimet doktorale pranë UT, në degën e Gjuhësisë. Ajo ka ndjekur mjaft seminare dhe trajnime me fokus : kurrikulën shkollore në arsimin parauniversitar si dhe metodat interaktive të mësimdhënies në shkollë. Duke qenë gjithnjë kërkuese ndaj vetes, ajo ka marrë pjesë në  mjaft konferenca ndërkombëtare të zhvilluara në : Tiranë, Elbasan, Prishtinë, Tetovë, Itali, Sofia , Budva , etj me tematikë : Kërkime gjuhësore dhe probleme që lidhen me përdorimin e gjuhës shqipe në kushtet e globalizmit. Ajo është çertifikuar  prej 7 vjetësh  nga IZHA  si një korrigjuese  në provimet e  Maturës  Shtetërore  për  testin e Gjuhës Shqipe e të Letërsisë si edhe ka mbrojtur gjuhën angleze pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Tiranë.

Motoja e kësaj mësueseje mbetet:  Mësuesi mediokër flet. Mësuesi i mirë shpjegon. Një mësues superior demonstron, ndërsa mësuesi  i  madh frymëzon.

  •  

Gjuhë/Letërsi – BLERINA GJYLIështë pjesë e stafit pedagogjik të gjimnazit të përgjithshëm jopublik “Ibrahim Kodra”. Blerina ka përfunduar studimet e larta në vitin 2006 në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë në degën Gjuhë dhe Lëtërsi,  Universiteti  i Tiranës.  Ajo u diplomua duke marrë titullin “Mësuese për shkollat e mesme”.  Ka një pervoje prej 10 vitesh në fushën e mësimdhënies, në disa nga gjimnazet më të mira të qytetit. Kjo ka bërë që të fitojë jo vetëm aftësi profesionale, por edhe aftësi shumë të mira mardhëniesh me nxenesit e kësaj  moshe. Që prej 01.03.2010 është lektore me kohe te pjesshme prane Universitetit “ Alksandër Moisiu Durrës”, Fakulteti i Edukimit, ku ka zhvilluar lëndët; Gramatika e gjuhës shqipe I (Mofologji), II ( Sintaksë), Fonetikë e gjuhës shqipe dhe  Shkrim akademik. Blerina është njohëse e gjuhëve të huaja si gjuha angleze dhe ajo italinane në nivelin shumë mirë dhe gjuhës gjermane në nivelin mirë.  Gëzon aftësi të mira organizative dhe aspiron frymë pozitive dhe përparimtare në marrdhëniet me bashkëpunëtorët dhe nxënësit.

Biologji- Dr. LAURA GJYLI  u doktoratua në Universitetin e Tiranës në fushën e bioteknologjisë, duke kontribuar në identifikimin e pranisë së specieve cianobacteriale, për herë të parë në ujërat detare shqiptare, bazuar në amplifikimin me anë të PCR-së të sekuencave të ADN-së ribozomale, 16-23S. Ajo mori titullin “Biolog” në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, duke u radhitur në grupin e studentëve ekselentë të degës Biologji Speciale (5-vjeçar), ku dhe përfundoi studimet pasuniversitare në drejtimin “Mikrobiologji-Bioteknologji”. Ajo është pjesë e stafit themelues të Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, universiteti më i ri publik në Shqipëri, ku jep mësim në kurset biologji dhe mikrobiologji. Ajo është zgjedhur nga stafi akademik në pozicionin e Përgjegjësit të Departamentit të Mjekësisë. Me riorganizmin e fakultetit, aktualisht ajo është lektore në Departamentin e Shkencave të Aplikuara dhe të Natyrës. Që nga viti 2007, Dr. Gjyli është e angazhuar në punën kërkimore në lidhje me vlerësimin e cilësisë së ujërave. Ajo është autore e parë dhe bashkëautore e më shumë se 15 artikujve shkencore të botuar në revista ndërkombëtare, ka referuar në më shumë se 20 konferenca ndërkombëtare dhe është koordinatore e ideatore e konferencës studentore në fushat biomjekësore. Libri i saj i parë shkencor dhe mësimor “Inorganic Toxicity: Environment and human health”, vjen si bashkëpunim midis universiteteve “Gurukula Kangri” dhe “Aleksander Moisiu”. Ajo është pjesë e bordit redaktues të “International Journal for Environmental Rehabilitation and Conservation”, recensues shkencor në revistën “Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research” dhe anëtare e Shoqatës së Herpetofaunës së Shqipërisë. Kohët e fundit, Dr. Gjyli u bë pjesë e projektit: “ACT4LITTER, an Interreg Med funded project aiming to facilitate efforts for tackling marine litter in Mediterranean MPAs through effective and targeted measures towards reaching their conservation targets”, projekt ku angazhoi edhe ekipin vullnetar të studentëve dhe gjimnazistëve, si bashkëpunim ndërinstitucional. Si pjesë e stafit themelues të shkollës “Ibrahim Kodra”, shkolla më e re në Durrës, Dr. Gjyli jep kontributin e saj për arsimimin e rinisë shqiptare, veçanërisht në përgatitjen për provimin e maturës shtetërore të biologjisë, si lëndë me zgjedhje; aktivitete për kërkim shkencor dhe në ndihmë të komunitetit, si koordinatore e ekipit të studentëve/nxënësve ekselentë në olimpiada: të rrethit, kombëtare, ndërkombëtare; konferenca e projekte me në qendër shëndetin e njeriut dhe mjedisit.

Kimi- ALBANA SHYTI ka përfunduar studimet e larta ne Fakultetin e Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës, dega Biologji me rezultate të shkëlqyera dhe është specializuar më pas në drejtimin Mikrobiologji & Bioteknologji, po me rezultate të shkëlqyera. Ka punuar si lektore në Departamentin e Biologjisë, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës si dhe drejtuese në një nga institucionet arsimore jopublike në Tiranë. Ka qënë autore e bashkëautore e disa artikujve shkencore në drejtimin e Bioinformatikës, Inxhinierisë gjenetike, Gjenetikës së popullatave, Biologjisë qelizore e molekulare etj.

Histori- AIDA DUNISHA është pjesë e stafit pedagogjik të gjimnazit të përgjitshëm jopublik  ̏Ibrahim Kodra ̏. Ajo ka mbaruar me rezultate shumë të mira studimet Bachelor në vitin 2009 në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë në degën Histori dhe studimet Master i Nivelit të Parë (MNP) me titullin ‘Mesues i historisë për shkollat e mesme’, në Universitetin e Tiranës.  Ajo ka një përvojë disavjecare në fushën e mësimdhënies në shkolla të ndryshme të qytetit të Durrësit, gjithashtu ka punuar si lektore me kohë të pjeshme pranë Universitetit   ̏Aleksandër Moisiu ̏  , Fakulteti i Juridikut dhe Shkencave Politike, ku ka zhvilluar lëndët Histori e Civilizimeve dhe Histori e Shqipërisë.

Gjuhë/Letërsi- ONEDA GROSHI lindur ne 22.04.1984 ne Durres. Ka perfunduar shkollen e mesme te pergjithshme “Naim Frasheri ” , Durres. Ka ndjekur dhe perfunduar studimet e larta ne vitet 2002-2006 ne Fakultetin e Historise dhe Filologjise ne degen Gjuhe-Letersi, Universiteti i Tiranes. Ne vitet 2014-2016 ka perfunduar masterin shkencor ne degen Menaxhim Supervizim Institucionesh Arsimore ne UAMD, Durres. Ka eksperience pune disavjecare ne shkolla te ndryshme te qytetit te Durresit. Qe nga viti 2018 eshte pjese e stafit pedagogjik ne pozicionin mesuese e gjuhes dhe e letersise, si dhe pergjegjese e bibliotekes se shkolles “Ibrahim Kodra”.

Cikel i Ulet(CU)- EDLIRA KATROSHI ka mbaruar studimet e larta per mesuese e Ciklit Fillor ne Institutin e Larte Pedagogjik Shkoder, ne vitin 1989. Ka 26 vite pune ne arsim si mesuese e ciklit fillor ne shkolla te ndryshme publike dhe jopublike te qytetit te Durresit. Gjate kesaj periudhe(2000-2001 dhe 2003-2004),ka qene specialist ne sektorin e kualifikimit per arsimin parashkollor dhe ciklin fillor ne DAR Durres per 4 vite. Gjithashtu ka qene lektore e jashtme prane Universitetit “Aleksander Moisiu” Durres, ne Fakultetin e Edukimit, ku ka dhene lenden Pedagogji e Pergjithshme (Mars-Qershor,2010). Sot eshte pjese e stafit pedagogjik te shkolles jopublike “Ibrahim Kodra” Durres,  ne profilin cikli fillor.

Cikel i Ulet (CU) – Sara Balaj lindur ne qytetin e Durresit me 01.11.1996. Ka perfunduar shkollen e mesme te pergjithshme “Naim Frasheri”, Durres. Ka ndjekur dhe perfunduar studimet Bachelor ne programin e studimit “Mesuesi Per Arsimin Fillor”, Fakulteti i Edukimit ne Universitetin “Aleksander Moisiu”, Durres. Aktualisht vazhdon masterin profesional per “Mesuesi Per Arsimin Fillor” prane ketij universiteti. Ka njohuri te mira ne gjuhen angleze dhe aftesi te mira kompjuterike. 

LORENA HIDRI 

Pozicionohet ne vendin e nendrejtores te ciklit 9-vjecar prane shkolles “Ibrahim Kodra”.Ka mbaruar shkollen e mesme te pergjithshme ”Naim Frasheri ”Durres.Studimet e larta I kreu ne Universitetin e Tiranes,ne Fakultetin e Historise dhe Filologjise ne degen Gjuhe dhe Letersi nga ku mer titullin ”Mesuese per shkollat e mesme”.Fill pas diplomimit filloi pune si mesuese ne nje nga shkollat 9-vjecare te qytetit e me pas u pozicionua si nendrejtore prane dy shkollave te tjera.Fale pervojes profesionale te fituar prej me shume se dhjete vitesh, gezon titullin “Mesues specialist”.Ka mbrojtur gjuhen angleze prane Fakultetit te Gjuheve te Huaja dhe eshte njohese shume e mire e gjuhes italiane.Eshte certifikuar nga DAR Durres si Korrigjuese e Provimeve Kombetare.Gjithashtu ka qene pjesmarrese si Administratore me pas si Pergjegjese e  Administrimit te Provimeve Kombetare te Arsimit Baze si dhe  Perfaqsuese e DAR Durres ne keto Provime.Ka ndjekur trajnime te ndryshme ku ne fokus jane temat e edukimit,te mesimdhenies e mesimnxenies. Po ashtu ka qene pjesemarrese ne disa Konferenca Kombetare e Nderkombetare me tematika:Udhekryqet e gjuheve te huaja”,Kuadri I perbashket Europian I References:Mesimdhenia,Mesimnxenia dhe Vleresimi si dhe “Shteti,shoqeria dhe ligji:Shqiperia 25 vjet nga ndyshimimi I sistemit”.

MIRELA MEKA ZEMANI – Cikel i ulet(CU) . Lindur me 06.11.1974. Ka perfunduar shkollen e mesme te pergjithshme ne gjimnazin “Naim Frasheri”,Durres ne vitin 1993. Studimet e larta i ka perfunduar ne Universitetin “Luigj Gurakuqi”,Shkoder ne vitin 1997. Masterin Profesional
Ditaktik e ka perfunduar ne Universitetin “Aleksander Moisiu”,Durres ne vitin 2011-2013. Ka 23 vite pune ne arsim si mesuese e ciklit fillor ne shkollen 9-vjecare “Nene Tereza”. Njeh shume mire gjuhen angleze. Eshte trajnuar nder vite si dhe pjesemarrese ne reçensen e librit
per kurrikulen e re ne vitin 2015. Ne vitin 2018 i jepet certifikata me motivacionin:”Per kontribut te cmuar ne fushen e arsimit”. Sot eshte pjese e stafit te shkolles jopublike “Ibrahim Kodra” ne profilin Cikli Filllor.

MIRSADA TALLUSHI  – eshte pjese e stafit pedagogjik te gjimnazit te pergjithshem jopublik “ Ibrahim Kodra “ . Ajo pozicionohet ne rolin e mesueses se gjuhes angleze . Ajo zoteron nje diplome ( Bachelor ne Gjuhe Angleze / profili “ Mesuesi) ,  Master Profesional ne profilin ( DIDAKTIKE ) ne Universitetin “Aleksander Moisiu “ Durres si dhe ka  mbaruar master shkencor ne degen Gjuhe Angleze ne Universitetin e Tiranes . Ajo ka  nje pervoje disavjeçare ne fushen e mesimdhenies se gjuhes angleze me metodat interaktive me bashkohore . Gjithashtu eshte mare me pergatitjen e provimeve ‘ Michigan Tests ‘,  te ofruara nga CaMLA (licensuar nga MAS) , APTIS , IELTS etj  . Ka frekuentuar dhe vazhdon te jete pjesemarrese ne trajnime dhe  konferenca te cilat kane per qellim te eksplorojne mundesi te reja integruese ne mesimdhenien e gjuhes angleze . Njohese shume e mire e gjuhes italiane dhe gjuhes gjermane ne nivelin mire .

Xhevahir Tafçiu – Mesues Matematike.

Lindur më 20 / 09 / 1972 ne Diber. Ka perfunduar studimet e larta ne Fakultetin e Shkencave te Natyres ne Universitetin e Tiranes me rezultate shume te mira, me titull “Mesues i matematikes per shkollat e mesme”. Ka punuar per 9 vite ne shkollen e mesme te bashkuar ne Shenavlash te Durresit. Ka nje eksperjence shumevjecare ne fushen e mesimdhenies. Eshte anetar ne grupin “Paskal” te matematikes qe organizon per 25 vjet olimpiaden  mbarekombetare te matematikes me pjesmarrje nga te gjitha trevat shqipetare.

Arjana Hoxhallari – Mesuese e Edukimit Fizik.

Lindur ne Elbasan me 1975 . Ka perfunduar studimet e mesme ne gjimnazin profesional “ Mjeshtria Sportive Durres “ , ne disiplinen “Atletikë”. Gjate viteve 1991-1992 ka qene kampione ne garen 1500-3000m, te zhvilluar ne Vlore. Ajo ka perfunduar studimet e larta bachelor ne “ Universitetin e Sporteve Tirane “ ne fakuletetin e “ Shkencave te Levizjes “ . Me pas ka perfunduar studimet master “ Mesuese e Edukimit Fizik” prane ketij universiteti.

MIRA DUZHA- Cikli i Ulet.

Lindur në Shkodër me 15.07.1970
Eshte diplomuar ne Institutin e Lartë Pedagogjik “Aleksander Xhuvani” Elbasan ne profilin ” Mësues i ciklit fillor” ne vitin 1991.
Karriera e saj si mesuese fillon ne rrethin e Lushnjes dhe vazhdon ne Durrës ku ka punuar ne shkolla te ndryshme publike dhe jo publike në një periudhë kohore 29-vjecare
Ka marrë pjesë në Provimet Kombetare si Administratore Provimi(AP),Përgjegjese e Aministrimit te Provimit(PAP)si dhe (DAR)
Ka kryer trajnime te ndryshme për procesin e mësimedhenies.
Mban titullin “Mësuese mjeshtre” me Vlerësimin “Shumë mirë”
Tani është pjesë e stafit te shkolles “Ibrahim Kodra”

Safet Tare
Lindur më 25 .11 .1951 .
Shkollën e mesme e ka kryer në gjimnazin Naim Frashëri Durrës.
Është diplomuar në Institutin e Lartë Pedagogjik Shkodër në degën Matematikë Fizikë në vitin 1971
. Karriera e tij si mësues fillon në rrethin e Kukësit deri më 1976 dhe më tej në Durrës ku ka punuar në shkollat e zonave Ishëm, Maminas , Shijak si dhe në qytetin e Durrësit në ciklin e mesëm të ulët e të lartë . Për shumë vite ka drejtuar punën metodike në zonat Ishëm e Shijak si dhe ka qenë lektor me mësuesit e CU në zbatim të matematikës së K. Dedejt.
Ka kryer trajnime dhe kursin për arsimin gjithëpërfshirës
Eshtë perfshirë për disa vite ndër 10 mesuesit më të mirë të rrethit dhe është përzgjedhur “Mesues i Vitit “ më 2011.
Eshtë angazhuar në komisionet e administrimit dhe kontrollit te provimit te klasave te nënta.Tani eshtë pjesë e stafit të shkollës “Ibrahim Kodra “.

Gjermanisht-Megi Sotiri është pjesë e stafit pedagogjik të gjimnazit të përgjithshëm jopublik “Ibrahim Kodra”.
Megi ka kryer studimet e larta ne vitin 2014-2017 ne Fakultetin e Gjuhëve të huaja, dega Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim gjermanishtfolës dhe studimet Master profesional ne Didaktikë.
Në vitin 2017 ,në Gjermani ka ndjekur studimet e gjuhës gjermane në nivelet C1/C2.
Pjesë e këtyre studimeve ka qene dhe një program trajnimi për fëmijë në ndihmë të tyre për mësimin e gjuhës gjermane.
Pas kësaj faze studimi gjatë vitit 2018 Megi kreu praktikat mësimore si mësuese asistente pranë “Interaktiv Schule, Sport und Soziales” në Düsseldorf, Gjermani.
Ka një përvojë pune 3 vjeçare në fushën e mësimdhënies së gjuhës gjermane në shkolla dhe Qendra të gjuhëve të huaja ku ka udhëhequr përgatitjen e provimeve “Goethe, Telc, ÖSD” etj.
Është njohëse shumë e mirë e gjuhëve angleze, italiane dhe spanjolle.
Aspiron frymë bashkëpunuese në mjediset e klasës dhe stafit të mësuesve.

Alma Laçi

Është pjesë e stafit pedagogjik të shkollës “Ibrahim Kodra”

Ka përfunduar studimet e larta ne Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës, Dega Fizikë në vitet 1991-1995, ku diplomohet “Mesuese e fizikës për shkollat e mesme”.

Ka një eksperiencë prej 25 vitesh në arsim dhe prej 15 vitesh në gjimnazin “Naim Frashëri”, Durrës , ku dallohet për kontributin e saj në disa drejtime:

  • Pregatitje të nxënësve për Maturën Shtetërore, rezultate maksimale.
  • Përgatitje të nxënësve për olimpiadën kombëtare të fizikës me nxënës fitues në vendet I,II,III.
  • Hartuese e moduleve lëndore; “Optikë Gjeomerike” dhe “Mirëmbajtje banesash” përdorur si lëndë me zgjedhje të lirë në gjimnaz.

Në vitin 2018 kualifikohet me rezultatin “Shkëlqyeshëm” dhe fiton titullin “Mësues Mjeshtër”

Zotëron njohuri dhe aftësi në përdorimin e metodave interakitve, sipas interesave dhe e dëshirave të nxënësve, për një proces mësimdhënie-nxënie, në mënyrë krijuese e cilësore.

Moto e saj është:

Përkushtim, pasion, profesionalizëm.

Ermira Guleksi është pjesë e stafit pedagogjik të shkollës ” Ibrahim Kodra”.
Ajo ka mbaruar studimet e larta në vitin 1987 në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Dega Biologji dhe Kimi, duke u diplomuar me titullin ” Mësuese për shkollën e mesme”.
Ka një përvojë 30 vjeçare në fushën e mësimdhënies, në disa nga gjimnazet më të mira të rrethit Durrës.
Me dëshirën e mirë për mbarëvajtjen mësimore, mësuese  Mira ka aftësi të nxisë dashurinë e nxënësve për lëndën humane siç është Biologjia.

HASAN KATA- MESUES INFORMATIKE

Lindur më 19 / 11 / 1991 ne Dibër.

 Ne vitet 2010-2013- ka përfunduar studimet bachelor në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti  Tiranës me rezultate shumë te mira.

2013-2015 ka përfunduar studimet master në Universitetin e Tiranës, Fakulteti I Shkencave të Natyrës me rezultate shumë të mira me titull “Mësues matematike për arsimin e mesëm të larte”.

Ne vitet 2014-2016 ka kryer studimet master në Institutin Kanadez të Teknologjisë në degën e Inxhinierisë kompjuterike. Folës i gjuhës angleze dhe i gjuhës turke për të cilat zotëron certifikatat përkatëse të mbrojtjes (TOEFL dhe INTERNATIONAL TURKISH TEST).


Maria Furxhi është pjesë e stafit pedagogjik të gjimnazit të përgjithshëm  jopublik “Ibrahim Kodra” që prej janarit të vitit 2021.

• 2011-2014   Maria kreu studimet universitare dhe u diplomua në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, në degën Histori.

•2014-2016  Vijoi studimet Master Profesional në po të njëjtin fakultet, ku u diplomua me rezultate të larta dhe u profilizua si mësuese historie për shkollat e mesme.

•2016-2017 Kreu me sukses praktikën mësimore 1 vjecare pranë shkollës së mesme të përgjithshme “Gjergj Kastrioti”, ku u vlerësua maksimalisht për metodikën mësimdhënëse.

•2017 Maria pëmbylli procesin e licensimt për ushtrimin e profesionit të mësuesit me vlerësim shumë të mirë.

Përveç studimeve të njëpasnjëshme Maria është njohëse shumë e mirë e gjuhës italiane, franceze dhe angleze, përmes së cilave operon për kërkime, informacione dhe artikuj në shërbim të plotësimit të informacionit mbi temat historike.

Gjithashtu Maria dëshmon aftësi të mira në programe të ndryshme kompjuterike si Word, Power point, Moviemaker,  Excel, Trinis (program turizmi).

Natyra e saj korrekte dhe e ngrohtë njëkohësisht, favorizon krijimin e një mjedisi mbështetës dhe bashkëpunues mes nxënësve të saj, duke e bërë historinë një lëndë të dashur për ta.

Gjeografi EJONA LIKA është pjesë e stafit pedagogjik të shkollës jopublike “Ibrahim Kodra” që prej muajit janar 2021. Ajo ka ndjekur këto studime:

-Studimet Bachelor në vitin 2007-2010 në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, në Universitetin e Tiranës, dega “Gjeografi”.

-Në vitin 2010-2012 ka kryer Masterin Shkencor  nën temën “Gjeoinformacioni i Trashëgimisë Kulturore të qytetit të Durrësit” po në Universitetin e Tiranës.

-Në vitin 2016-2018 mori titullin “mësuese e ciklit të ulët dhe të mesëm” pasi përfundoi Masterin Profesional në Fakultetin e Edukimit dhe të Filologjisë në Universitetin Fan S.Noli,  Korçë.

Ejona,pasi ka përfunduar me sukses një vit stazh pranë shkollës “Qemal Mici”, është liçencuar për kryerjen e ushtrimit të profesionit si mësuese.  Ka punuar në disa shkolla publike dhe jo publike si “Katund-Sukth” ,“Turgut Ozal”, “Mihal Ekonomi”, etj duke përfituar një përvojë shumë të mirë në mësimdhënie si dhe në një komunikim shumë të mirë me prindërit dhe stafet pedagogjike ku ka punuar.  Ejona është njohëse e gjuhës angleze në nivelin “shumë mirë”dhe gjithashtu asaj italiane. Gëzon aftësi kompjuterike në programe të ndryshme si psh në krijimin e hartave gjeografike përmes programit GIS (geographic information system)! Ajo ka përkushtim maksimal në punë, përpikmëri dhe  korrektësi në arritjen e qëllimeve, si dhe impenjim maksimal që nxënësit e saj të arrijnë më të mirën e tyre.

Ledia Rama ( Kovaçi )

Është pjesë e stafit pedagogjik të shkollës “ Ibrahim Kodra “.

Lindur dhe rritur në qytetin e Durrësit, Ledia ka hedhur hapat e para të arsimimit të saj pranë shkollës 8-vjeçare ‘’Nako Spiru’’,për të vijuar në shkollën e mesme ‘’Naim Frashëri’’. Më pas përfundon studimet e larta në Fakultetin e Shkencave të Natyrës  në Universitetin e Tiranës, Dega Biologji-Kimi në vitet 1989-1993 ku diplomohet “ Mësuese e Biologjisë dhe Kimisë për shkollat e mesme “.

Karriera e saj e punës mbi  27 vjeçare starton  në vitin 1993 deri në vitin 2005 ,duke u rikthyer, por tashmë si mësuese e kimisë, në gjimnazin “Naim Frashëri “ Durrës,periudhë në të cilën formohet profesionalisht, jep kontributin e saj në fushën e mësimdhënies/të nxënit, edukimit të shumë breza nxënësish. Ledian e karakterizon natyra bashkëpunuese,komunikimi korrekt,por dashamirës njëkohësisht si me kolegët,ashtu edhe me nxënësit dhe prindërit,duke gëzuar ndër vite respektin e tyre.

Nisur nga performanca dhe rezultatet e punës si mësuese,në vitin 2005 deri në vitin 2020, vijon kontributin e saj në fushën e arsimit, pranë Drejtorisë Arsimore Rajonale Durrës,pozicionuar si :

  • Inspektore e Biologji-Kimisë  (Sektori i Inspektimit )
  • Përgjegjëse e Sektorit të IT
  • Drejtoreshë e përkohshme e DAR Durrës
  • Specialiste e Kurrikulës dhe Zhvillimit Profesional.

Gjatë kësaj periudhe,falë edhe pozicionimeve të sipërpërmendura, ka pasuruar anën profesionale përmes pjesëmarrjes dhe realizimeve të seminareve,trainimeve,konferencave kombëtare e ndërkombëtare,veprimtarive të shumta në fuksion të përmirësimit të metodave të mësimdhënies/të nxënit, si edhe të implementimit e zbatimit të kurrikulës së re shkollore.

 Që prej vitit 2006 ka qenë pjesë e organizimit dhe menaxhimit të provimeve kombëtare si: Matura Shtetërore, Provimet Kombëtare të Arsimit Bazë,Kualifikimi i Mësuesve etj.Ka dhënë kontributin e saj edhe si vlerësuese e testeve të kimisë së Maturës Shtetërore dhe të Olimpiadave Kombëtare.Eksperiencë e veçantë ka qenë organizimi dhe monitorimi i rrjeteve profesionale të mësuese të lëndëve të shkencave të natyrës,të AMU e AML të shkollave të rrethit.

Prej 7 vitesh ka fituar titullin ‘’Mësues Mjeshtër’’,me vlerësim ‘’Shumë Mirë’’.Zotëron njohuri të mira në anglisht,italisht e frëngjisht; aftësi në përdorimin e IT e metodave interaktive,për një proçes mësimdhënie/të nxëni sa më krijues, cilësor dhe bashkëkohor.

 Për Ledian ‘’Mësuesi është misionar i dijes,edukator i brezit të ri,që zbaton ligjshmëritë arsimore,në harmoni me bindjet dhe veprimet e tij etike,humane,intelektuale dhe profesionale,në ndihmë të një arsimi cilësor bashkëkohor kombëtar’’.

Altina GjuziCikli i ulët

Kam lindur dhe jam rritur në qytetin e Korçës, ku edhe kam përfunduar studimet e larta në vitin 1995 në Fakultetin e  Mësuesisë, në Universitetin “Fan S. Noli”.

Më pas kam punuar si mësuese dhe drejtuese në shkolla të ndryshme publike dhe jopublike të qytetit të Korçës dhe të Durrësit. Kam punuar edhe si gazetare e kryeredaktore në mediat lokale.

Në vitin 2019 mora kategorinë “Mjeshtër”  me vlerësimin “Shumë Mirë”.

Zotëroj aftësi shumë të mira kompjuterike. Përdor shumë mirë paketën Office, punim faqesh dhe programe prezantimi. Përdor shumë mirë programet e editimit të materialeve audio dhe video, për qëllime mësimore – edukative.

Zotëroj gjuhët e huaja anglisht dhe italisht.     

Kam aftësi shumë të mira komunikuese personale dhe të fituara gjatë përvojës sime si mësuese në Arsimin Fillor, si me fëmijët ashtu edhe me prindërit. 

Përfshihem në zhvillimin cilësor të të gjitha marrëdhënieve brenda klasës, duke mbështetur dhe ndihmuar nxënësit të kenë sukses duke ua bërë shkollën më të këndshme, më bashkëpunuese dhe duke krijuar besim në forcat e tyre.

Jam vazhdimisht e përfshirë në veprimtari kualifikuese nga struktura shqiptare dhe ndërkombëtare.

Veproj me respekt, integritet dhe në mënyrë etike kudo që ndodhem, brenda dhe jashtë mjediseve të shkollës.

Valentina Traja është pjesë e stafit pedagogjik të shkollës “Ibrahim Kodra” si mësuese e lëndës së matematikës për arsimin e mesëm të ulët. Ka përfunduar studimet në ILP (Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan) në vitin 1984. Ka një eksperiencë mbi 30-vjeçare në arsim në rrethin e Durrësit nga të cilat 21 vite pune në shkollën 9-vjeçare “Nënë Tereza“. Mban titullin “Mësuese Mjeshtre”. Ka kryer trajnime të ndryshme në lidhje me metoda bashkëkohore të mësimdhënies dhe nxënies. Është angazhuar në organizimin dhe përgatitjen e nxënësve për Provimet e Lirimit dhe Olimpiadat Kombëtare të Matematikës. Në eksperiencën e saj shumë-vjeçare  ka treguar gjithnjë përkushtim dhe pasion në punën me nxënësin.

Miltiadh Driza
Lindur me 04.05.1957 ne qytetin e Durresit.
Ka kryer studimet ne INSTITUTIN E LARTË TE KULTURËS FIZIKE  “VOJO KUSHI”ku u diplomua ne vitin 1979.
Nga viti 1979 deri ne vitin 1989 ka punuar si mesues i edukimit fizik.
Nga viti 1989 deri ne vitin 1990 ka punuar si trainer profesionist prane klubit sportiv TEUTA.
Ne vitet 1990-1994 ka punuar si arsimtar ne shkollen industriale, Durres.
Nga viti 1994 deri ne vitin 2021 eshte angazhuar ne biznesin e tij privat ne qytetin e Durresit.
Ne vitin 2022 eshte bere pjese e stafit te shkolles “Ibrahim Kodra” si mesues i edukimit fizik.
Adela Aliaj

Lindur dhe banuese në Durrës. Shkollën e mesme e përfundoi në gjimnazin “Gjergj Kastrioti”, Durrës. Studimet e larta i përfundoi ne Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, dega anglisht, Tiranë, në vitin 2004, me rezulatate shumë të mira.

Në vitin 2006 ka qenë pjesë e komisionit të përzgjedhjes së teksteve. Ka ndjekur seminare dhe trajnime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit.

Ka një përvojë prej 19 vitesh në fushën e mësimdhënies si dhe pregatitjen e nxënësve në provimin e Maturës Shtetërore dhe provime ndërkombëtare si FCE, CAE, TOEFL dhe IELTS.

Brunilda Shahu (Muho)

Ështe pjesë e stafit pedagogjik të shkollës “Ibrahim Kodra”.

Shkollën e mesme e ka kryer ne gjimnazin “Naim Frashëri”.Ka përfunduar studimet e larta ne Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës,Dega Matematikë në vitet 1999-2003,ku diplomohet “Mësues për shkollat e mesme”.

Ka një eksperiencë prej 19 vitesh në arsim në gjimnazin “Naim Frashëri”,ku dallohet për kontributin e saj në disa drejtime:

-Përgatitje e nxënësve për maturën shtetërore,rezultate të shkëlqyera.

-Përgatitje të nxënësvë për olimpiadë.

-Redaktore shkencore e tekstit me titull “Matematika bërthamë- për përgatitjen e provimit të maturës” me autor Islam Alikaj.

-Vlerësuese e certifikuar nga  QSHA për pyetjet në provimet kombëtare të maturës shteterore.

-Administratore e provimeve kombëtare si dhe përfaqësuese e ministrisë në këto provime.

-Në vitin 2015 kualifikohet për kategorinë e dytë me rezultatin “Shumë Mirë” e fiton titullin “Mësues Specialist”.

– Ka ndjekur seminare dhe trajnime me fokus-Kurrikula me kompetenca dhe risitë e saj,vlerësimi I të nxënit,mësimdhënia dhe mësimnxënia,projektet kurrikulare,hartimi I testeve etj.

Në eksperiencën e saj shumë vjecare ka treguar gjithmonë përkushtim,pasion dhe profesionalizëm në punën më nxënësit.

Zotëron njohuri dhe aftësi në përdorimin e metodave interaktive,me synim garantimin e  një procesi  krijues dhe cilësor mësimdhënie-nxënie.

Motoja e saj është:

“Puna e palodhur, e bashkuar me pasion e dëshirë, është celësi i cdo suksesi në jetë.”

Edva Berdaku

Edva Berdaku eshte pjese e stafit pedagogjik te gjimnazit te pergjithshem dhe te 9-te vjecares prane shkolles  jopublike “Ibrahim Kodra”.

Edva ka mbaruar shkollen e mesme ne 2006 prane shkolles “Asim Vokshi”, gjimnaz i gjuheve te huaja 5-vjecar Tirane, dega Italisht – Anglisht.

Ka kryer studimet e larta bachelor ne Fakultetin “Federico II”, Itali, dega Letersi moderne dhe me rikthimin e saj ne Shqiperi ne vitin 2015 e konvertoi diplomen ne Fakultetin e Gjuheve te Huaja, Tirane, dega Gjuhe, Letersi dhe Qyteterim Italian. Ne vitin 2017 mori masterin shkencor ne mesuesi ne Gjuhe Italiane per AML prane Fakultetit te Gjuheve te Huaja ne Tirane me nje rezultat te shkelqyer ne teze diplomimi, 10-te.

E licensuar per ushtrimin e profesionit te mesuesit ne profilin: Gjuhe italiane.

Edva ka nje pervoje disa vjecare ne fushen e mesimdhenies se gjuhes italiane ne shkolla publike e jopublike te qytetit te Durresit duke perdore metoda interaktive dhe bashkohore.

Ka kryer trajnime te ndryshme si: “Menaxhim i klases” nga Instituti shqiptare per studime dhe edukim ne teknologjine e informacionit, si dhe: “Realizimin e mesimdhenies ne arsimin fillor” nga instituti i kurrikules nderkombetare te “IB professional development” Edva eshte njohese e mire e gjuhes angleze dhe spanjolle, si dhe ka aftesi shume te mira kompjuterike.

EVISA BIBA (MEMI)

Cikël i ulët (CU).

EVISA BIBA (MEMI) ka lindur më 29.01.1997 në qytetin e Durrësit. Ka mbaruar studimet parauniversitare për violinë në shkollën e mesme artistike “Jan Kukuzeli” Durrës .                         E vlerësuar me cmim të pare në rang qyteti, si instrumentiste nga kuarteti Austriak “ Aron Quartet”Mozaik në maj 2013.  Ka kryer studimet e larta Bachelor në vitet 2015 – 2018 në programin e studimit “Mësuesi për Arsimin Fillor” në Fakultetin e Edukimit , Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës.   Ka perfunduar studimet Master Profesional “Mësues për Arsimin Fillor” në vitet 2018-2020 në Fakultetin e Edukimit, Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës. Ka perfunduar  Masterin e dytë profesional, në vitet 2021- 2022 për degën “Pedagogji e specializuar sociale” në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës, me tezë “Studim mbi vlerësimin, mbeshtetjen psikosociale dhe edukative të personave me sindromën West” . Ka punuar si mësuese e violinës në qëndrën e kurseve “Smart Center”për periudhën shtator 2019-maj 2020. Ka njohuri të mira në gjuhën angleze dhe aftësi të mira kompjuterike. Që nga shtatori i vitit 2022 është pjesë e stafit pedagogjik të shkollës “Ibrahim Kodra” , si asistente mësuese e klasës së I.

Milvana  Kertusha

Mësuese e gjuhës shqipe në arsimin e mesëm të ulët pranë shkollës  jopublike “Ibrahim Kodra” . 

Arsimin e mesëm e ka kryer në shkollën e gjuhëve të huaja në degën frengjisht.

Studimet e larta i ka përfunduar në Universitetin e Tiranës në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë në degën Gjuhë dhe Letërsi në vitin 1992, e cila u diplomua duke marrë titullin “Mesuese  për shkollat e mesme “

Ka një eksperiencë pune 30 vjecare në fushën e mësimdhënies në  shkollat e Durrësit , ku ka përfituar aftësi profesionale.

Në vitin 2013 kualifikohet me vlerësimin shumë mirë në kategorinë e parë duke fituar titullin: “Mësues Mjeshtër”.Ka ndjekur mjaft trajnime dhe seminare duke u certifikuar në dobi të përmirësimit të metodave në mësimdhënie. 

Eshtë certifikuar nga DAR Durrës si “Korrigjuese e Provimeve Kombetare”.

Eda Pojani– eshte pjese e stafit pedagogjik te shkolles jopublike “Ibrahim Kodra” ne pozicionin e mesueses se gjuhes angleze.

Eda ka kryer studimet e larta ne vitin 2014-2017 ne Fakultetin e Edukimit, dega Gjuhe Angleze ne Universitetin “Aleksander Moisiu” Durres dhe studimet Master profesional ne profilin Mesimdhenie e Gjuhes Angleze.

Pas kesaj faze studimi kreu me sukses praktiken profesionale 1 vjecare ne shkollen 9 vjecare “Nene Tereza”, ku u vleresua maksimalisht per metodologjine e mesimdhenies.

E licensuar per ushtrimin e profesionit te mesuesit ne profilin: Gjuhe angleze.

Njohese shume e mire e gjuhes italiane per te cilen zoteron certifikaten e mbrojtjes (CELI 3 – B2) dhe e gjuhes gjermane ne nivelin mire.

Aftesi shume te mira komunikuese dhe bashkepunuese.

Klodiana Selaj

Ka mbaruar shkollën e mesme te gjuhëve të huaja ‘Asim Vokshi’ Tiranë për gjuhë angleze dhe më pas ka vijuar studimet në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në Tiranë, dega Anglisht. Është diplomuar me rezultate shumë të mira në vitin 2001. Ka eksperiencë 20 vjeçare si mësuese e gjuhës angleze në disa shkolla publike dhe jopublike si edhe në qendra të gjuhëve të huaja në qytetin e Durrësit. Prej shumë vitesh merret me pregatitjen e nxenesve për provimet ndërkombëtare të gjuhës angleze si FCE, IELTS, TOEFL, SAT me rezultate të larta. Prej shtatorit 2022 është pjesë e stafit të shkollës ‘Ibrahim Kodra ‘ si mësuese e gjuhës angleze

Oriana MEMA

Vitin e parë të shkollës së mesme e ka kryer në Liceun Francez, gjimnazi i përgjithshëm “Raqi Qirinxhi”,Korçë. Pas zhvendosjes me banim në qytetin e Durrësit, vazhdimin e studimeve e ka kryer në seksionin dygjuhësh në gjimnazin “Gjergj Kastrioti”, Durrës.

Me pasionin për gjuhën frënge ka qënë vullnetare në përkthimin dhe interpretimin e trajnerëve francezë në kampin veror pranë shkollës “Marie Kaçulini”.

Diplomuar në Bachelor, dega: Inxhinieri Matematike dhe Informatike, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës.

Vitin e dytë akademik e ka kryer te plotë në universitetin “Middle East Techinical University (METU)” në Ankara, Turqi, në kuadrin e programit të shkëmbimeve studentore Erasmus +.

Pjesëmarrëse në trajnimin International Youth Exchange Erasmus +, “Adversity can be formidable occasions, a path of resilience”, e organizuar nga Artemide AssociationRomë dhe Orvieto, Itali.

Zotëron gjuhën angleze dhe frënge në nivelin C1 si dhe njohëse e mirë e gjuhës turke, italiane dhe spanjolle në nivelin B1.

Zotëron aftësi dhe njohje shumë të mira kompjuterike si përdoruese me përvojë: MS Office, internet, email (Matlab, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, etj.)

Pas përfundimit të studimeve, ka punuar si mësuese matematike për ciklin 9-vjeçar pranë “ACA”, Durrës, për një periudhë 4-vjeçare.

Ka fituar njohuri dhe eksperiencë në fushën ekonomike, pranë një biznesi privat në pozicionin Purchasing Manager në Durrës.

Është certifikuar si Digital Marketer nga OMA-Online Marketing Academy, me aprovimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Vazhdon ciklin e dytë të studimit Master Shkencor “Mësuesi në Matematikë-Informatikë”, UAMD.

Pranë shkollës jopublike 9-vjeçare dhe të mesme “Ibrahim Kodra” punon si asistente në degën ekonomike dhe mësuese e lëndës së TIK në ciklin 9-vjeçar.

Isida Shllaku ( Panariti)

Ështe pjesë e stafit pedagogjik të shkollës “Ibrahim Kodra”.

Shkollën e mesme e ka kryer ne gjimnazin “Gjergj Kastrioti”. Ka përfunduar studimet e larta ne Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës, Dega Filozofi- Sociologji  në vitet 1999-2003, me rezultate shume te mira ( nota mesatare 9,1,  mbrojtje te temes se  diplomes me vleresimin maksimal, noten 10) ku dhe  diplomohet me titullin “Filozof- Sociolog ” me drejtim Filozofi.

Ka një eksperiencë prej 19 vitesh në arsim në gjimnazin “Naim Frashëri”, ku dallohet për kontributin e saj te shoqeruar  gjithmone me pasion dhe profesionalizem. Me ndryshimet ne arsim dhe futjen ne kurrikulen e gjimnazit te lendeve me zgjedhje te detyruar, eshte marre qe nga viti 2006  me pregatitjen e nxenesve per maturen shteterore, ku ka arritur rezultate shume te mira dhe objektive.Ka qene rregullisht aktiviste ne seminare trajnuese te organizuara  nga  Avokati i Popullit dhe ne realizimin e sondazheve te drejtuara nga  INSTAT.

Ne vitin 2010 fitoi kategorine e trete me rezultatin A ( Shkelqyeshem) dhe ne vitin 2018 merr titullin “ Mesues Specialist” me rezultatin B ( Shume mire ).

CIU – VERONIKA SHERIFI ka kryer studimet e larta te Fakulteti i Mësuesisë, Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër. Ka punuar në disa shkolla 9- vjeçare të qytetit të Durrësit. Para se të bëhej pjesë e stafit të shkollës “Ibrahim Kodra” ,me dëshirën e saj u shkëput nga shkolla 9-vjeçare “Shaqe Mazreku” ,ku punoi për 21 vjet. Gjatë viteve të punës është trajnuar dhe çertifikuar për mësimdhënien, mënyrat e të nxënit, menaxhim situatash, sjellje dhe veprime të ndryshme të nxënësve. Ka qenë pjesë e ekipeve kualifikuese. Zotëron aftësi shumë të mira kompjuterike për qëllime mësimore e edukative. Mban titullin “Mësuese Mjeshtre”. Ka marrë vlerësime maksimale nga drejtoria e shkollës, si dhe mirënjohje e respekt të veçantë nga brezat që ka nxjerrë. Komuniteti e vlerëson për përkushtimin në misionin e saj, thjeshtësinë, qetësinë dhe trajtimin e problemeve me drejtësi dhe dinjitet.
Cikël i ulët(CU) – Klaudia Murati lindur në qytetin e Durrësit më 22.11.1998. Ka përfunduar shkollën e mesme të përgjithshme “Olsi Lasko”, Durrës. Ka ndjekur dhe përfunduar studimet Bachelor në programin e studimit “Mësuesi Për Arsimin Fillor”, Fakulteti i Edukimit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”,Durrës. Në vitin 2022 ka mbyllur ciklin dy vjecar të Masterit Profesional për “Mësuesi Për Arsimin Fillor” pranë Fakulteti të Edukimit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”,Durrës. Ka njohuri të mira në gjuhën angleze & gjermane si dhe aftësi shumë të mira kompjuterike.
Që prej vitit 2022 është pjesë e stafit të shkollës “Ibrahim Kodra” si  mësuese  asistente e klasës së parë.
FATBARDHA KASTRATI Cikli i Ulët
Lindur në Durrës më 18.06.1965. Është diplomuar në Institutin e Lartë Pedagogjik “Aleksander Xhuvani” Elbasan, në profilin “Mësues I Ciklit Fillor” në vitin 1988. Ka një eksperiencë mbi 30 vjecare në mësimdhënie në rrethin e Durrësit, nga të cilat 14 vite I ka ushtruar në shkollën 9-vjecare “Shaqe Mazreku” Durrës. Mban titullin “Mësuese Mjeshtre”. Më 07.03.2019 ka marrë titullin “Mësues I Vitit” per “Kontribut të cmuar në fushën e arsimit” nga Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës. Gjithashtu ka marrë pjesë në provimet kombëtare si Administratore provimi. Ka kryer trajnime të ndryshme në lidhje me metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe nxënies. Në eksperiencën e saj shumë vjecare ka treguar gjithnjë përkushtim dhe pasion në punën më nxënësit. Tanimë është pjesë e stafit të shkollës jopublike “Ibrahim Kodra”.
Malvina Todi- Mësuese e Arsimit fillor lindur në qytetin e Durrësit më 03.09.1989. Ka përfunduar shkollën e mesme të përgjithshme “Naim Frasheri”, Durrës. Ka ndjekur dhe përfunduar në vitin 2012  studimet Bachelor në programin e studimit “Mësuesi Për Arsimin Fillor”, Fakulteti i Edukimit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”,Durrës. Në vitin 2014 ka mbyllur ciklin dy vjecar të Masterit shkencor  “Edukimi në vazhdim” pranë Fakulteti të Edukimit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”,Durrës. Ajo ka një përvojë disavjecare, ku ka punuar  prane Shkolles “Albanian College Durres”. Në fushën e mësimdhënies pershtat metoda interactive dhe bashkekohore. Ka njohuri të mira në gjuhën angleze, si dhe aftësi shumë të mira kompjuterike. Ka frekuentuar dhe merr vazhdimisht pjesë në Kumtesa dhe trajnime që organizohen nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.
Që prej vitit 2020 është pjesë e stafit të shkollës “Ibrahim Kodra” si  mësuese  e Arsimit fillor.
Parajsa Myftiu është pjesë e stafit pedagogjik të gjimnazit të përgjithshëm jopublik “Ibrahim Kodra”. Parajsa ka përfunduar studimet e larta në vitin 2017, me rezultate te shkëlqyera, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë në degën Gjuhë dhe Letërsi, Universiteti  i Tiranës.  Në vitin 2019 diplomohet me mesatare 10, në master shkencor për Letërsi. Ka ushtruar profesionin si redaktore për 4 vite. Që prej 01.10.2019 është lektore me kohë të pjesshme pranë Universitetit “ Alksandër Moisiu Durrës”, Fakulteti i Juridikut, ku ka zhvilluar lëndët: Shkrim akademik, Etikë në Administratën Publike dhe Komunikim në Publik. Parajsa është njohëse e gjuhëve të huaja si gjuha angleze dhe ajo frënge, në nivelin shumë mirë. Ka marrë pjesë në konferenca të ndryshme. Një ndër to është konferenca ndërkombëtare për kulturën ballkanase, në Izmir, ku ka mbrojtur tezën “Turqizmat në Kanunin e Lekë Dukagjinit”.

Ariola Panteqi

Diplomuar në Fakultetin e Shkencave Sociale, Univeristeti Tiranë,  2002

Dega: Psikologji Shkollore dhe organizacionale

Master profesional: Këshillim psikologjik (2013)

Pozicioni: Psikologe shkollore (me kohë të pjesshme)

Zj.Panteqi ka punuar për një periudhë të gjatë në fushën e arsimit dhe që nga muaji Janar 2023 i është atashuar stafit psikosocial pranë Qendrave të kujdesit shëndetësor parësor Durrës.

Nga viti 2002-2008 ka punuar si mësimdhënëse e lëndës Psikologji, Sociologji, Filozofi në gjimnazin “Gjergj Kastrioti” dhe gjimnazin jopublik “Migjeni” Durrës.

Gjatë periudhës Shtator 2008-Dhjetor 2022, ka punuar si psikologe shkolle në gjimazin “Naim Frashëri” dhe “Gjergj Kastrioti” Durrës. Në këtë hark kohor ka mbajtur pozicionin si Kryetare e Njësisë psiko-sociale pranë Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar Durrës dhe kryetare e Komisionit për Aftësinë e Kufizuar në këtë ZVAP.

Zhvillimi profesional dhe përditësimi me zhvillimet e fundit në fushën e psikologjisë ka qenë në fokus të vazhdueshëm, duke qenë pjesëmarrëse në sesione të ndryshme të trajnimit, kurseve profesionale dhe shkëmbimeve të eksperiencave në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.

Disa nga temat e trajnimit kanë qenë: Mbrojtja e fëmijëve në shkolla, Mbështetja e fëmijëve me aftësi të kufizuar në kontekstin shkollë, Trajtimi i çrregullimeve të ndryshme psikologjike, Dhuna në familje dhe ajo me bazë gjinore, Komunikimi dhe angazhimi i të rinjve, Zgjidhja e konflikteve, etj.

Këshillimi i fëmijeve dhe të rinjve është një fushë me interes parësor për të si dhe angazhimi në shoqërinë civile duke bërë që të jetë e përfshirë në projekte për të drejtat e fëmijëve si dhe grave dhe vajzave.

Mirëqenia e fëmijëve duhet të jetë parësore për zhvillimin e potencialit të plotë të tyre.

IDRIZ ALIAJ – Mësues i lëndës : Matematikë

Lindur më 02/01/1961 në Përmet, ka përfunduar gjimnazin “Sami Frashëri” në këtë qytet në vitin 1980.

Në vitin 1986 ka përfunduar studimet e larta në Universitetin e Tiranës , Fakulteti i Shkencave Natyrore , dega Matematikë duke marrë titullin “ Mësues për shkollat e mesme”

Ka punuar si mësues matematike në Tropojë nga viti 1986 -1991.

Në vitet 1991- 1997 ka punuar si mësues matematike dhe drejtor shkolle në Tepelenë.

Në vitin 1997 – 1998 mësues në Hardhishtë, Durrës.

Në vitet 2003-2007 mësues matematike në gjimnazin jopublik “ Vëllezërit Kajtazi” Durrës.

Në vitet 2007-2018 ka punuar si drejtor shkolle në gjimnazin Jopublik “ Kasa” dhe gjatë viteve 2018-2020 mësues matematike në shkollën “Nënë Tereza” Durrës.

Në vitet 2020-2023 mësues matematike në gjimnazin “ Leonik Tomeo” Durrës.

Ka një eksperiencë të gjatë në arsim si mësues matematike dhe drejtues shkolle, mbi 30 vjet. Eshtë dalluar për kontributin e tij në fushën e mësimdhënies / të nxënit dhe edukimin e brezave në vazhdimësi .Ka kryer kurse dhe trajnime të shumta në fushën e mësimdhënies. Ka pasur rezultate të mira me maturat shtetërore në vite. Eshtë vlerësuar nga Ministria e Arsimit si mësues i dalluar. Ka titullin “ Mësues Mjeshtër”. Sot është pjesë e stafit pedagogjik të gjimnazit jopublik “Ibrahim Kodra” Durrës, si mësues matematike në gjimnaz.

Motoja e këtij mësuesi mbetet: “Nuk mund të edukosh pa dhënë dije, dhe çdo dije vepron mbi edukimin”.

Yllka Vrenozaj

Lindur në Përmet më  07.04.1981.

Ka përfunduar studimet e larta në vitin 2004, në degën Cikli i Ulët, në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, Universiteti “Eqrem  Çabej”,Gjirokastër.

Ka një përvojë pune 15-vjeçare si mësuese e ciklit fillor në arsimin publik.

Në vitin 2019  kualifikohet në kategorinë “Mësues specialist” me rezultatin “Shumë mirë”.

Certifikuar nga DAR,Durrës me motivacionin “Për kontribut të çmuar në fushën e arsimit”.

Ka ndjekur vazhdimisht trajnime të ndryshme që lidhen me mësimdhënien,ku dhe është certifikuar.

Zotëron aftësi shumë të mira kompjuterike.

Një punë e suksesshme udhëhiqet nga pasioni për mësimdhënien dhe karakterizohet nga komunikimi i mirë, përkushtimi dhe korrektësia.

Mariglena Tabaku.

· Lindur në qytetin e Durrësit më 04.10. 1986. Ka përfunduar shkollën e mesme të përgjithshme “Olsi Lasko”.

· Ka përfunduar studimet Bachelor në programin e studimit “ Mësues I Ciklit Fillor” në Universitetin” Aleksandër Moisiu” Durrës.

· Ka përfunduar studimet pas universitare, në Univesitetin “Aleksandër Moisiu” Master I Shkencave në Edukim në Vazhdim.

· Pas kësaj faze ka kryer praktikën profesionale 1-vjeçare, në shkollën 9- vjeçare “ Kushtrimi i Lirisë” Durrës.

· E liçensuar për ushtrimin e profesionit të mësuesit në profilin Arsim Fillor.

· Ka eksperienca pune në disa shkolla si:

“Eftali Koçi”

“Abedin Dino”

“Isuf Ferra”.

· Zotëron njohuri të mira në gjuhën angleze dhe informatikë.

· Aktualisht punon si mësuese në shkollën “Ibrahim Kodra”

Cikël i ulët-AIDA BAÇI është pjesë e stafit pedagogjik të shkollës jopublike “Ibrahim Kodra”.

-Ajo ka lindur në Durrës më 28/07/1990.

-Ka përfunduar shkollën e mesme në gjimnazin “Naim Frashëri”, Durrës.

-Studimet Bachelor në vitet 2009-2013 në Fakultetin e Edukimit, në Universitetin e Durrësit “Aleksandër Moisiu”, dega “Cikël i Ulët”.

-Në vitet 2013-2015 ka kryer Masterin Shkencor në Fakultetin e Edukimit pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, dega “Edukim në Vazhdim”.

-Aida ka punuar në shkolla publike dhe jopublike në qytetin e Durrësit, duke përfituar një përvojë shumë të mirë në mësimdhënie si dhe një komunikim shumë të  mirë me prindërit dhe stafet pedagogjike ku ka punuar.

-Eksperiencë disa vjeçare në pjesën e studimit pas shkolle.

-Është vazhdimisht e përfshirë në veprimtari artistike dhe kualifikuese.

-Përfshihet në zhvillimin cilësor të të gjitha marrëdhënieve brenda klasës, duke mbështetur dhe ndihmuar nxënësit të kenë sukses.

Zyrako   Rakipaj

Mesuese  e AF( Arsimi  Fillor)

Lindur me 01.07.1967 ne Tepelene .

Ka perfunduar  shkollen e mesme Pedagogjike’’Pandeli  Sotiri ‘’ ne  Gjirokaster  ne vitin 1987 , si dhe  Universitetin  ‘’Eqerem Çabej ‘’po ne qytetin e Gjirokastres, dega CU (Cikli I Ulet).

Ka  36 vite qe ka punuar  ne arsim si mesuese dhe drejtuese  shkolle.

Ka punuar me perkushtim  dhe ka patur rezultate qe jane vleresuar nga institucionet arsimore .

Per pune te shkelqyer dhe rezultate te larta ne vitin 1990 eshte vleresuar nga  Ministria e Arsimit me Distinktiv ‘’Mesuese e dalluar’’

Ka punuar si drejtuese shkolle nga  1997- 2005 .

Nga 2005 e deri me sot eshte pjese e stafit pedagogjik te shkolles ‘’Qemal Mici’’ Durres.

Per vitin shkollor 2023-2024 eshte dhe pjese e stafit te shkolles   jopublike ‘’Ibrahim  Kodra’’

Ka marre pjese çdo vit si administratore ne provimet e Matures dhe korrigjuese ne testimet e provimit te klasave te pesta .

Ka kategorine e pare dhe  titullin ‘’Mesues Mjeshter’’

Ka ndjekur trajnime dhe seminare ne drejtim te permiresimit te metodave dhe aplikimin e kurrikules se re dhe ka marre çertifikata e kredite.

Megisiana Sallja është pjesë e stafit pedagogjik në Shkollën “Ibrahim Kodra”. Pas përfundimit me sukses të shkollës së mesme në gjimnazin “Naim Frashëri” Durrës, në vitin 2017-2020 ka përfunduar studimet bachelor në Fizikë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, në Tiranë me rezultate të larta. Në vitin 2020-2022 në të njëjtin fakultet ka përfunduar masterin shkencor me titull: “Master I Shkencave në Mësuesi në Fizikë për Arsimin e Mesëm të Lartë”, me mesatare 9.85 dhe duke mbrojtur temën e diplomës me notën maksimale 10.

Ka shfaqur një qëndrim të shkëlqyeshëm në praktikat profesionale të zhvilluara në gjimnazin “Leonik Tomeo”, Durrës dhe në institutin “Harry Fultz” në Tiranë, duke u vlerësuar në mënyrë tërësore për kontributin dhe angazhimin e saj. Është njohëse e mirë e gjuhës angleze dhe zotëron aftësi shumë të mira kompjuterike, duke implementuar teknologjinë në mësimdhënie.

Megisiana shpreh një pasion dhe angazhim të vazhdueshëm në fushën e arsimit dhe shkencës.

Xhensila Hoxha lindur në qytetin e Durrësit më 26.06. 2000. Ka përfunduar shkollën e mesme të përgjithshme “Leonik Tomeo ”. Ka ndjekur dhe përfunduar studimet Bachelor në programin e studimit “Histori” Fakulteti Juridik në Universitetin “Aleksandër Moisiu”,Durrës. Në vitin 2023 ka mbyllur ciklin dy vjeçar të Masterit Shkencor për “Histori” pranë Fakulteti Juridik në Universitetin “Aleksandër Moisiu”,Durrës. Ka njohuri shumë të mira në gjuhën angleze & dhe aftësi shumë të mira kompjuterike. Që prej vitit 2023 është pjesë e stafit të shkollës “Ibrahim Kodra” si  mësuese  asistente e klasës së parë.

Cikël i ulët(CU) – Sidorela Bleta lindur në qytetin e Durrësit më 20.01.1994. Ka përfunduar shkollën e mesme të përgjithshme “Gjergj Kastrioti”, Durrës. Ka ndjekur dhe përfunduar studimet Bachelor në programin e studimit “Mësuesi Për Arsimin Fillor”, Fakulteti i Edukimit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”,Durrës. Në vitin 2020 ka mbyllur ciklin dy vjecar të Masterit te Shkencave për “Edukim ne vazhdim” pranë Fakulteti të Edukimit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”,Durrës. Ka njohuri të mira në gjuhën angleze & italiane dhe aftësi shumë të mira kompjuterike.

Që prej vitit 2023 është pjesë e stafit të shkollës “Ibrahim Kodra” si asistent mësuese e klasës së parë

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Shkolla "Ibrahim Kodra"

REGJISTROHU
Regjistrimet në kopshtin "Ibrahim Kodra" për vitin 2024-2025 kanë filluar!