Stafi Pedagogjik


Drejtor – Jashar Arrëza

Lindur në Durrës më 23/12/1954. Ka përfunduar shkollën e mesme në Gjimnazin Naim Frashëri, Durrës. Studimet e larta me rezultate shumë të mira në vitet 1974-1978 në ILP (Universitetin “Luigj Gurakuqi”) Shkodër, Fakulteti Gjuhë-Letërsi.
Ka përfunduar kurset një vjecare pasuniversitare gjatë viteve 1985-1990 në Filozofi dhe Pedagogji-Psikologji. Ka punuar si mësues i letërsisë në shkollën e mesme Kukës, mësues në shkollën e mesme të Maqellarës, si dhe nëndrejtor i shkollës Industriale Durrës.
Në vitet 1993 e në vazhdim ka drejtuar me shumë sukses biznezet e tij në fushën e transportit dhe ndërtimit.

 

Nëndrejtore-Brikena Furxhi(Nora)

Gjuhë/Letërsi- BRIKENA FURXHI  është  një  mësuese, lindur dhe banuese  në Durrës, e cila e ka përfunduar shkollimin e mesmëm  të saj me një mesatare 10.00  në vitet 1988-1992 pranë gjimnazit “Naim Frashëri” Durrës.  Gjatë viteve 1992-1996 vazhdon studimet e larta për Gjuhë Shqipe dhe Letërsi pranë Universitetit  Shtetëror të Tiranës, të cilat i përfundon me një mesatare  9.2. Këtu zë fill rrugëtimi i saj në profesionin e mësuesisë , të cilin e sheh më shumë si një mision , në shkollë nëntëvjecare  dhe më pas si nëndrejtoreshë  në gjimnazin “Gjergj Kastrioti” Durrës. Si një mësuese  , e cila ka mbi supet e saj  një  përvojë 20-vjeçare, ka marrë kategorinë e tretë me rezultatin “Shkëlqyeshëm” në vitin 2018. Gjithashtu  gjatë vitit akademik 2013-2014 ka qenë  lektore e jashtme pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës.  Në vitin 2014 nis studimet doktorale pranë UT, në degën e Gjuhësisë. Ajo ka ndjekur mjaft seminare dhe trajnime me fokus : kurrikulën shkollore në arsimin parauniversitar si dhe metodat interaktive të mësimdhënies në shkollë. Duke qenë gjithnjë kërkuese ndaj vetes, ajo ka marrë pjesë në  mjaft konferenca ndërkombëtare të zhvilluara në : Tiranë, Elbasan, Prishtinë, Tetovë, Itali, Sofia , Budva , etj me tematikë : Kërkime gjuhësore dhe probleme që lidhen me përdorimin e gjuhës shqipe në kushtet e globalizmit. Ajo është çertifikuar  prej 7 vjetësh  nga IZHA  si një korrigjuese  në provimet e  Maturës  Shtetërore  për  testin e Gjuhës Shqipe e të Letërsisë si edhe ka mbrojtur gjuhën angleze pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Tiranë.

Motoja e kësaj mësueseje mbetet:  Mësuesi mediokër flet. Mësuesi i mirë shpjegon. Një mësues superior demonstron, ndërsa mësuesi  i  madh frymëzon.

 

  •  

Gjuhë/Letërsi – BLERINA GJYLIështë pjesë e stafit pedagogjik të gjimnazit të përgjithshëm jopublik “Ibrahim Kodra”. Blerina ka përfunduar studimet e larta në vitin 2006 në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë në degën Gjuhë dhe Lëtërsi,  Universiteti  i Tiranës.  Ajo u diplomua duke marrë titullin “Mësuese për shkollat e mesme”.  Ka një pervoje prej 10 vitesh në fushën e mësimdhënies, në disa nga gjimnazet më të mira të qytetit. Kjo ka bërë që të fitojë jo vetëm aftësi profesionale, por edhe aftësi shumë të mira mardhëniesh me nxenesit e kësaj  moshe. Që prej 01.03.2010 është lektore me kohe te pjesshme prane Universitetit “ Alksandër Moisiu Durrës”, Fakulteti i Edukimit, ku ka zhvilluar lëndët; Gramatika e gjuhës shqipe I (Mofologji), II ( Sintaksë), Fonetikë e gjuhës shqipe dhe  Shkrim akademik. Blerina është njohëse e gjuhëve të huaja si gjuha angleze dhe ajo italinane në nivelin shumë mirë dhe gjuhës gjermane në nivelin mirë.  Gëzon aftësi të mira organizative dhe aspiron frymë pozitive dhe përparimtare në marrdhëniet me bashkëpunëtorët dhe nxënësit.

Biologji- Dr. LAURA GJYLI  u doktoratua në Universitetin e Tiranës në fushën e bioteknologjisë, duke kontribuar në identifikimin e pranisë së specieve cianobacteriale, për herë të parë në ujërat detare shqiptare, bazuar në amplifikimin me anë të PCR-së të sekuencave të ADN-së ribozomale, 16-23S. Ajo mori titullin “Biolog” në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, duke u radhitur në grupin e studentëve ekselentë të degës Biologji Speciale (5-vjeçar), ku dhe përfundoi studimet pasuniversitare në drejtimin “Mikrobiologji-Bioteknologji”. Ajo është pjesë e stafit themelues të Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, universiteti më i ri publik në Shqipëri, ku jep mësim në kurset biologji dhe mikrobiologji. Ajo është zgjedhur nga stafi akademik në pozicionin e Përgjegjësit të Departamentit të Mjekësisë. Me riorganizmin e fakultetit, aktualisht ajo është lektore në Departamentin e Shkencave të Aplikuara dhe të Natyrës. Që nga viti 2007, Dr. Gjyli është e angazhuar në punën kërkimore në lidhje me vlerësimin e cilësisë së ujërave. Ajo është autore e parë dhe bashkëautore e më shumë se 15 artikujve shkencore të botuar në revista ndërkombëtare, ka referuar në më shumë se 20 konferenca ndërkombëtare dhe është koordinatore e ideatore e konferencës studentore në fushat biomjekësore. Libri i saj i parë shkencor dhe mësimor “Inorganic Toxicity: Environment and human health”, vjen si bashkëpunim midis universiteteve “Gurukula Kangri” dhe “Aleksander Moisiu”. Ajo është pjesë e bordit redaktues të “International Journal for Environmental Rehabilitation and Conservation”, recensues shkencor në revistën “Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research” dhe anëtare e Shoqatës së Herpetofaunës së Shqipërisë. Kohët e fundit, Dr. Gjyli u bë pjesë e projektit: “ACT4LITTER, an Interreg Med funded project aiming to facilitate efforts for tackling marine litter in Mediterranean MPAs through effective and targeted measures towards reaching their conservation targets”, projekt ku angazhoi edhe ekipin vullnetar të studentëve dhe gjimnazistëve, si bashkëpunim ndërinstitucional. Si pjesë e stafit themelues të shkollës “Ibrahim Kodra”, shkolla më e re në Durrës, Dr. Gjyli jep kontributin e saj për arsimimin e rinisë shqiptare, veçanërisht në përgatitjen për provimin e maturës shtetërore të biologjisë, si lëndë me zgjedhje; aktivitete për kërkim shkencor dhe në ndihmë të komunitetit, si koordinatore e ekipit të studentëve/nxënësve ekselentë në olimpiada: të rrethit, kombëtare, ndërkombëtare; konferenca e projekte me në qendër shëndetin e njeriut dhe mjedisit.

Kimi- ALBANA SHYTI ka përfunduar studimet e larta ne Fakultetin e Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës, dega Biologji me rezultate të shkëlqyera dhe është specializuar më pas në drejtimin Mikrobiologji & Bioteknologji, po me rezultate të shkëlqyera. Ka punuar si lektore në Departamentin e Biologjisë, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës si dhe drejtuese në një nga institucionet arsimore jopublike në Tiranë. Ka qënë autore e bashkëautore e disa artikujve shkencore në drejtimin e Bioinformatikës, Inxhinierisë gjenetike, Gjenetikës së popullatave, Biologjisë qelizore e molekulare etj.

Histori- AIDA DUNISHA është pjesë e stafit pedagogjik të gjimnazit të përgjitshëm jopublik  ̏Ibrahim Kodra ̏. Ajo ka mbaruar me rezultate shumë të mira studimet Bachelor në vitin 2009 në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë në degën Histori dhe studimet Master i Nivelit të Parë (MNP) me titullin ‘Mesues i historisë për shkollat e mesme’, në Universitetin e Tiranës.  Ajo ka një përvojë disavjecare në fushën e mësimdhënies në shkolla të ndryshme të qytetit të Durrësit, gjithashtu ka punuar si lektore me kohë të pjeshme pranë Universitetit   ̏Aleksandër Moisiu ̏  , Fakulteti i Juridikut dhe Shkencave Politike, ku ka zhvilluar lëndët Histori e Civilizimeve dhe Histori e Shqipërisë.

 

 

Fizikë-AFERDITA MATAJ ka kryer studimet e larta në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, dega Fizikë, ku është diplomuar si mësuese e fizikës në shkollë të mesme. Ka punuar mbi tridhjetë vite ne gjimnazin “Gjergj Kastrioti”, Durrës. Gjatë këtyre viteve jo vetëm ka fituar përvojë e eksperiencë, por ka punuar me dëshirë e përkushtim me breza të tërë nxënësish, një pjesë e mirë e të cilëve kanë vazhduar studimet e larta brenda dhe jashtë vendit e kanë arritur suksese në fusha të ndryshme. Për disa vite ka qenë lektore e fizikës në Fakultetin e Teknologjisë se Informacionit, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Është njohëse e gjuhës italiane dhe asaj angleze, gjë që e ndihmon në përdorimin e literaturës bashkëkohore ne procesin e mësimdhënies.

 

 

Gjuhë/Letërsi- ONEDA GROSHI lindur ne 22.04.1984 ne Durres. Ka perfunduar shkollen e mesme te pergjithshme “Naim Frasheri ” , Durres. Ka ndjekur dhe perfunduar studimet e larta ne vitet 2002-2006 ne Fakultetin e Historise dhe Filologjise ne degen Gjuhe-Letersi, Universiteti i Tiranes. Ne vitet 2014-2016 ka perfunduar masterin shkencor ne degen Menaxhim Supervizim Institucionesh Arsimore ne UAMD, Durres. Ka eksperience pune disavjecare ne shkolla te ndryshme te qytetit te Durresit. Qe nga viti 2018 eshte pjese e stafit pedagogjik ne pozicionin mesuese e gjuhes dhe e letersise, si dhe pergjegjese e bibliotekes se shkolles “Ibrahim Kodra”.

Cikel i Ulet(CU)- EDLIRA KATROSHI ka mbaruar studimet e larta per mesuese e Ciklit Fillor ne Institutin e Larte Pedagogjik Shkoder, ne vitin 1989. Ka 26 vite pune ne arsim si mesuese e ciklit fillor ne shkolla te ndryshme publike dhe jopublike te qytetit te Durresit. Gjate kesaj periudhe(2000-2001 dhe 2003-2004),ka qene specialist ne sektorin e kualifikimit per arsimin parashkollor dhe ciklin fillor ne DAR Durres per 4 vite. Gjithashtu ka qene lektore e jashtme prane Universitetit “Aleksander Moisiu” Durres, ne Fakultetin e Edukimit, ku ka dhene lenden Pedagogji e Pergjithshme (Mars-Qershor,2010). Sot eshte pjese e stafit pedagogjik te shkolles jopublike “Ibrahim Kodra” Durres,  ne profilin cikli fillor.

Cikel i Ulet(CU)- MIMOZA SHTAMA MEKA. Lindur me 03.06.1966. Ka mbaruar shkollen e Mesme Pedagogjike “17 Nentori” Tirane. Eshte diplomuar ne Institutin e Larte Pedagogjik Shkoder ne profilin “ Mesues i Ciklit Fillor”. Ka perfunduar studimet Master Profesional Didaktike. Karriera e saj profesionale si mesuese e ciklit fillor daton qe nga 01.09.1984. ne shkollen 8-vjecare Rrogozhine duke pasuar me pas ne Lekaj Kavaje dhe duke vazhuar per shume vite ne shkollen “Jusuf Puka” (Dalip Tabaku) Durres. Eshte njohese e mire e gjuhes angleze dhe ka aftesi te certifikuara kompjuterike. Ka fituar Kategorine e pare(1) ne lenden Arsimi Fillor me 11.02.2005. Pjesemarrese ne provimet kombetare si administrator dhe perfaqesuese e DAR-it Durres. Ka frekuentuar dhe merr vazhdimisht pjese ne Kumtesa e trajnime qe organizohen nga Ministria e Arsimit dhe Shkences ( si : Perfshirja ne edukimin mjedisor, Drejtimi dhe administrimi i shkolles, modulet LCDS, etj). Ne dhjetor te vitit 2015 mori cmimin “Mesuesi me i mire i vitit”  te shpallur nga kryeministri Edi Rama.

 

 

Cikel i Ulet (CU) – Sara Balaj lindur ne qytetin e Durresit me 01.11.1996. Ka perfunduar shkollen e mesme te pergjithshme “Naim Frasheri”, Durres. Ka ndjekur dhe perfunduar studimet Bachelor ne programin e studimit “Mesuesi Per Arsimin Fillor”, Fakulteti i Edukimit ne Universitetin “Aleksander Moisiu”, Durres. Aktualisht vazhdon masterin profesional per “Mesuesi Per Arsimin Fillor” prane ketij universiteti. Ka njohuri te mira ne gjuhen angleze dhe aftesi te mira kompjuterike. Qe prej ketij viti eshte pjese e stafit te shkolles “Ibrahim Kodra” si asistent mesuese e klases se pare.

 

LORENA HIDRI 

Pozicionohet ne vendin e nendrejtores te ciklit 9-vjecar prane shkolles “Ibrahim Kodra”.Ka mbaruar shkollen e mesme te pergjithshme ”Naim Frasheri ”Durres.Studimet e larta I kreu ne Universitetin e Tiranes,ne Fakultetin e Historise dhe Filologjise ne degen Gjuhe dhe Letersi nga ku mer titullin ”Mesuese per shkollat e mesme”.Fill pas diplomimit filloi pune si mesuese ne nje nga shkollat 9-vjecare te qytetit e me pas u pozicionua si nendrejtore prane dy shkollave te tjera.Fale pervojes profesionale te fituar prej me shume se dhjete vitesh, gezon titullin “Mesues specialist”.Ka mbrojtur gjuhen angleze prane Fakultetit te Gjuheve te Huaja dhe eshte njohese shume e mire e gjuhes italiane.Eshte certifikuar nga DAR Durres si Korrigjuese e Provimeve Kombetare.Gjithashtu ka qene pjesmarrese si Administratore me pas si Pergjegjese e  Administrimit te Provimeve Kombetare te Arsimit Baze si dhe  Perfaqsuese e DAR Durres ne keto Provime.Ka ndjekur trajnime te ndryshme ku ne fokus jane temat e edukimit,te mesimdhenies e mesimnxenies. Po ashtu ka qene pjesemarrese ne disa Konferenca Kombetare e Nderkombetare me tematika:Udhekryqet e gjuheve te huaja”,Kuadri I perbashket Europian I References:Mesimdhenia,Mesimnxenia dhe Vleresimi si dhe “Shteti,shoqeria dhe ligji:Shqiperia 25 vjet nga ndyshimimi I sistemit”.

 

MIRELA MEKA ZEMANI – Cikel i ulet(CU) . Lindur me 06.11.1974. Ka perfunduar shkollen e mesme te pergjithshme ne gjimnazin “Naim Frasheri”,Durres ne vitin 1993. Studimet e larta i ka perfunduar ne Universitetin “Luigj Gurakuqi”,Shkoder ne vitin 1997. Masterin Profesional
Ditaktik e ka perfunduar ne Universitetin “Aleksander Moisiu”,Durres ne vitin 2011-2013. Ka 23 vite pune ne arsim si mesuese e ciklit fillor ne shkollen 9-vjecare “Nene Tereza”. Njeh shume mire gjuhen angleze. Eshte trajnuar nder vite si dhe pjesemarrese ne reçensen e librit
per kurrikulen e re ne vitin 2015. Ne vitin 2018 i jepet certifikata me motivacionin:”Per kontribut te cmuar ne fushen e arsimit”. Sot eshte pjese e stafit te shkolles jopublike “Ibrahim Kodra” ne profilin Cikli Filllor.

MIRSADA TALLUSHI  – eshte pjese e stafit pedagogjik te gjimnazit te pergjithshem jopublik “ Ibrahim Kodra “ . Ajo pozicionohet ne rolin e mesueses se gjuhes angleze . Ajo zoteron nje diplome ( Bachelor ne Gjuhe Angleze / profili “ Mesuesi) ,  Master Profesional ne profilin ( DIDAKTIKE ) ne Universitetin “Aleksander Moisiu “ Durres si dhe ka  mbaruar master shkencor ne degen Gjuhe Angleze ne Universitetin e Tiranes . Ajo ka  nje pervoje disavjeçare ne fushen e mesimdhenies se gjuhes angleze me metodat interaktive me bashkohore . Gjithashtu eshte mare me pergatitjen e provimeve ‘ Michigan Tests ‘,  te ofruara nga CaMLA (licensuar nga MAS) , APTIS , IELTS etj  . Ka frekuentuar dhe vazhdon te jete pjesemarrese ne trajnime dhe  konferenca te cilat kane per qellim te eksplorojne mundesi te reja integruese ne mesimdhenien e gjuhes angleze . Njohese shume e mire e gjuhes italiane dhe gjuhes gjermane ne nivelin mire .

Xhevahir Tafçiu – Mesues Matematike.

Lindur më 20 / 09 / 1972 ne Diber. Ka perfunduar studimet e larta ne Fakultetin e Shkencave te Natyres ne Universitetin e Tiranes me rezultate shume te mira, me titull “Mesues i matematikes per shkollat e mesme”. Ka punuar per 9 vite ne shkollen e mesme te bashkuar ne Shenavlash te Durresit. Ka nje eksperjence shumevjecare ne fushen e mesimdhenies. Eshte anetar ne grupin “Paskal” te matematikes qe organizon per 25 vjet olimpiaden  mbarekombetare te matematikes me pjesmarrje nga te gjitha trevat shqipetare.

Arjana Hoxhallari – Mesuese e Edukimit Fizik.

Lindur ne Elbasan me 1975 . Ka perfunduar studimet e mesme ne gjimnazin profesional “ Mjeshtria Sportive Durres “ , ne disiplinen “Atletikë”. Gjate viteve 1991-1992 ka qene kampione ne garen 1500-3000m, te zhvilluar ne Vlore. Ajo ka perfunduar studimet e larta bachelor ne “ Universitetin e Sporteve Tirane “ ne fakuletetin e “ Shkencave te Levizjes “ . Me pas ka perfunduar studimet master “ Mesuese e Edukimit Fizik” prane ketij universiteti.

MIRA DUZHA- Cikli i Ulet.

Lindur në Shkodër me 15.07.1970
Eshte diplomuar ne Institutin e Lartë Pedagogjik “Aleksander Xhuvani” Elbasan ne profilin ” Mësues i ciklit fillor” ne vitin 1991.
Karriera e saj si mesuese fillon ne rrethin e Lushnjes dhe vazhdon ne Durrës ku ka punuar ne shkolla te ndryshme publike dhe jo publike në një periudhë kohore 29-vjecare
Ka marrë pjesë në Provimet Kombetare si Administratore Provimi(AP),Përgjegjese e Aministrimit te Provimit(PAP)si dhe (DAR)
Ka kryer trajnime te ndryshme për procesin e mësimedhenies.
Mban titullin “Mësuese mjeshtre” me Vlerësimin “Shumë mirë”
Tani është pjesë e stafit te shkolles “Ibrahim Kodra”

Safet Tare
Lindur më 25 .11 .1951 .
Shkollën e mesme e ka kryer në gjimnazin Naim Frashëri Durrës.
Është diplomuar në Institutin e Lartë Pedagogjik Shkodër në degën Matematikë Fizikë në vitin 1971
. Karriera e tij si mësues fillon në rrethin e Kukësit deri më 1976 dhe më tej në Durrës ku ka punuar në shkollat e zonave Ishëm, Maminas , Shijak si dhe në qytetin e Durrësit në ciklin e mesëm të ulët e të lartë . Për shumë vite ka drejtuar punën metodike në zonat Ishëm e Shijak si dhe ka qenë lektor me mësuesit e CU në zbatim të matematikës së K. Dedejt.
Ka kryer trajnime dhe kursin për arsimin gjithëpërfshirës
Eshtë perfshirë për disa vite ndër 10 mesuesit më të mirë të rrethit dhe është përzgjedhur “Mesues i Vitit “ më 2011.
Eshtë angazhuar në komisionet e administrimit dhe kontrollit te provimit te klasave te nënta.Tani eshtë pjesë e stafit të shkollës “Ibrahim Kodra “.

Gjermanisht-Megi Sotiri është pjesë e stafit pedagogjik të gjimnazit të përgjithshëm jopublik “Ibrahim Kodra”.
Megi ka kryer studimet e larta ne vitin 2014-2017 ne Fakultetin e Gjuhëve të huaja, dega Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim gjermanishtfolës dhe studimet Master profesional ne Didaktikë.
Në vitin 2017 ,në Gjermani ka ndjekur studimet e gjuhës gjermane në nivelet C1/C2.
Pjesë e këtyre studimeve ka qene dhe një program trajnimi për fëmijë në ndihmë të tyre për mësimin e gjuhës gjermane.
Pas kësaj faze studimi gjatë vitit 2018 Megi kreu praktikat mësimore si mësuese asistente pranë “Interaktiv Schule, Sport und Soziales” në Düsseldorf, Gjermani.
Ka një përvojë pune 3 vjeçare në fushën e mësimdhënies së gjuhës gjermane në shkolla dhe Qendra të gjuhëve të huaja ku ka udhëhequr përgatitjen e provimeve “Goethe, Telc, ÖSD” etj.
Është njohëse shumë e mirë e gjuhëve angleze, italiane dhe spanjolle.
Aspiron frymë bashkëpunuese në mjediset e klasës dhe stafit të mësuesve.

Alma Laçi

Është pjesë e stafit pedagogjik të shkollës “Ibrahim Kodra”

Ka përfunduar studimet e larta ne Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës, Dega Fizikë në vitet 1991-1995, ku diplomohet “Mesuese e fizikës për shkollat e mesme”.

Ka një eksperiencë prej 25 vitesh në arsim dhe prej 15 vitesh në gjimnazin “Naim Frashëri”, Durrës , ku dallohet për kontributin e saj në disa drejtime:

  • Pregatitje të nxënësve për Maturën Shtetërore, rezultate maksimale.
  • Përgatitje të nxënësve për olimpiadën kombëtare të fizikës me nxënës fitues në vendet I,II,III.
  • Hartuese e moduleve lëndore; “Optikë Gjeomerike” dhe “Mirëmbajtje banesash” përdorur si lëndë me zgjedhje të lirë në gjimnaz.

Në vitin 2018 kualifikohet me rezultatin “Shkëlqyeshëm” dhe fiton titullin “Mësues Mjeshtër”

Zotëron njohuri dhe aftësi në përdorimin e metodave interakitve, sipas interesave dhe e dëshirave të nxënësve, për një proces mësimdhënie-nxënie, në mënyrë krijuese e cilësore.

Moto e saj është:

Përkushtim, pasion, profesionalizëm.

Ermira Guleksi është pjesë e stafit pedagogjik të shkollës ” Ibrahim Kodra”.
Ajo ka mbaruar studimet e larta në vitin 1987 në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Dega Biologji dhe Kimi, duke u diplomuar me titullin ” Mësuese për shkollën e mesme”.
Ka një përvojë 30 vjeçare në fushën e mësimdhënies, në disa nga gjimnazet më të mira të rrethit Durrës.
Me dëshirën e mirë për mbarëvajtjen mësimore, mësuese  Mira ka aftësi të nxisë dashurinë e nxënësve për lëndën humane siç është Biologjia.

HASAN KATA- MESUES INFORMATIKE

Lindur më 19 / 11 / 1991 ne Dibër.

 Ne vitet 2010-2013- ka përfunduar studimet bachelor në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti  Tiranës me rezultate shumë te mira.

2013-2015 ka përfunduar studimet master në Universitetin e Tiranës, Fakulteti I Shkencave të Natyrës me rezultate shumë të mira me titull “Mësues matematike për arsimin e mesëm të larte”.

Ne vitet 2014-2016 ka kryer studimet master në Institutin Kanadez të Teknologjisë në degën e Inxhinierisë kompjuterike. Folës i gjuhës angleze dhe i gjuhës turke për të cilat zotëron certifikatat përkatëse të mbrojtjes (TOEFL dhe INTERNATIONAL TURKISH TEST).


Maria Furxhi është pjesë e stafit pedagogjik të gjimnazit të përgjithshëm  jopublik “Ibrahim Kodra” që prej janarit të vitit 2021.

• 2011-2014   Maria kreu studimet universitare dhe u diplomua në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, në degën Histori.

•2014-2016  Vijoi studimet Master Profesional në po të njëjtin fakultet, ku u diplomua me rezultate të larta dhe u profilizua si mësuese historie për shkollat e mesme.

•2016-2017 Kreu me sukses praktikën mësimore 1 vjecare pranë shkollës së mesme të përgjithshme “Gjergj Kastrioti”, ku u vlerësua maksimalisht për metodikën mësimdhënëse.

•2017 Maria pëmbylli procesin e licensimt për ushtrimin e profesionit të mësuesit me vlerësim shumë të mirë.

Përveç studimeve të njëpasnjëshme Maria është njohëse shumë e mirë e gjuhës italiane, franceze dhe angleze, përmes së cilave operon për kërkime, informacione dhe artikuj në shërbim të plotësimit të informacionit mbi temat historike.

Gjithashtu Maria dëshmon aftësi të mira në programe të ndryshme kompjuterike si Word, Power point, Moviemaker,  Excel, Trinis (program turizmi).

Natyra e saj korrekte dhe e ngrohtë njëkohësisht, favorizon krijimin e një mjedisi mbështetës dhe bashkëpunues mes nxënësve të saj, duke e bërë historinë një lëndë të dashur për ta.

Gjeografi EJONA LIKA është pjesë e stafit pedagogjik të shkollës jopublike “Ibrahim Kodra” që prej muajit janar 2021. Ajo ka ndjekur këto studime:

-Studimet Bachelor në vitin 2007-2010 në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, në Universitetin e Tiranës, dega “Gjeografi”.

-Në vitin 2010-2012 ka kryer Masterin Shkencor  nën temën “Gjeoinformacioni i Trashëgimisë Kulturore të qytetit të Durrësit” po në Universitetin e Tiranës.

-Në vitin 2016-2018 mori titullin “mësuese e ciklit të ulët dhe të mesëm” pasi përfundoi Masterin Profesional në Fakultetin e Edukimit dhe të Filologjisë në Universitetin Fan S.Noli,  Korçë.

Ejona,pasi ka përfunduar me sukses një vit stazh pranë shkollës “Qemal Mici”, është liçencuar për kryerjen e ushtrimit të profesionit si mësuese.  Ka punuar në disa shkolla publike dhe jo publike si “Katund-Sukth” ,“Turgut Ozal”, “Mihal Ekonomi”, etj duke përfituar një përvojë shumë të mirë në mësimdhënie si dhe në një komunikim shumë të mirë me prindërit dhe stafet pedagogjike ku ka punuar.  Ejona është njohëse e gjuhës angleze në nivelin “shumë mirë”dhe gjithashtu asaj italiane. Gëzon aftësi kompjuterike në programe të ndryshme si psh në krijimin e hartave gjeografike përmes programit GIS (geographic information system)! Ajo ka përkushtim maksimal në punë, përpikmëri dhe  korrektësi në arritjen e qëllimeve, si dhe impenjim maksimal që nxënësit e saj të arrijnë më të mirën e tyre.

Ledia Rama ( Kovaçi )

Është pjesë e stafit pedagogjik të shkollës “ Ibrahim Kodra “.

Lindur dhe rritur në qytetin e Durrësit, Ledia ka hedhur hapat e para të arsimimit të saj pranë shkollës 8-vjeçare ‘’Nako Spiru’’,për të vijuar në shkollën e mesme ‘’Naim Frashëri’’. Më pas përfundon studimet e larta në Fakultetin e Shkencave të Natyrës  në Universitetin e Tiranës, Dega Biologji-Kimi në vitet 1989-1993 ku diplomohet “ Mësuese e Biologjisë dhe Kimisë për shkollat e mesme “.

Karriera e saj e punës mbi  27 vjeçare starton  në vitin 1993 deri në vitin 2005 ,duke u rikthyer, por tashmë si mësuese e kimisë, në gjimnazin “Naim Frashëri “ Durrës,periudhë në të cilën formohet profesionalisht, jep kontributin e saj në fushën e mësimdhënies/të nxënit, edukimit të shumë breza nxënësish. Ledian e karakterizon natyra bashkëpunuese,komunikimi korrekt,por dashamirës njëkohësisht si me kolegët,ashtu edhe me nxënësit dhe prindërit,duke gëzuar ndër vite respektin e tyre.

Nisur nga performanca dhe rezultatet e punës si mësuese,në vitin 2005 deri në vitin 2020, vijon kontributin e saj në fushën e arsimit, pranë Drejtorisë Arsimore Rajonale Durrës,pozicionuar si :

  • Inspektore e Biologji-Kimisë  (Sektori i Inspektimit )
  • Përgjegjëse e Sektorit të IT
  • Drejtoreshë e përkohshme e DAR Durrës
  • Specialiste e Kurrikulës dhe Zhvillimit Profesional.

Gjatë kësaj periudhe,falë edhe pozicionimeve të sipërpërmendura, ka pasuruar anën profesionale përmes pjesëmarrjes dhe realizimeve të seminareve,trainimeve,konferencave kombëtare e ndërkombëtare,veprimtarive të shumta në fuksion të përmirësimit të metodave të mësimdhënies/të nxënit, si edhe të implementimit e zbatimit të kurrikulës së re shkollore.

 Që prej vitit 2006 ka qenë pjesë e organizimit dhe menaxhimit të provimeve kombëtare si: Matura Shtetërore, Provimet Kombëtare të Arsimit Bazë,Kualifikimi i Mësuesve etj.Ka dhënë kontributin e saj edhe si vlerësuese e testeve të kimisë së Maturës Shtetërore dhe të Olimpiadave Kombëtare.Eksperiencë e veçantë ka qenë organizimi dhe monitorimi i rrjeteve profesionale të mësuese të lëndëve të shkencave të natyrës,të AMU e AML të shkollave të rrethit.

Prej 7 vitesh ka fituar titullin ‘’Mësues Mjeshtër’’,me vlerësim ‘’Shumë Mirë’’.Zotëron njohuri të mira në anglisht,italisht e frëngjisht; aftësi në përdorimin e IT e metodave interaktive,për një proçes mësimdhënie/të nxëni sa më krijues, cilësor dhe bashkëkohor.

 Për Ledian ‘’Mësuesi është misionar i dijes,edukator i brezit të ri,që zbaton ligjshmëritë arsimore,në harmoni me bindjet dhe veprimet e tij etike,humane,intelektuale dhe profesionale,në ndihmë të një arsimi cilësor bashkëkohor kombëtar’’.

Altina GjuziCikli i ulët

Kam lindur dhe jam rritur në qytetin e Korçës, ku edhe kam përfunduar studimet e larta në vitin 1995 në Fakultetin e  Mësuesisë, në Universitetin “Fan S. Noli”.

Më pas kam punuar si mësuese dhe drejtuese në shkolla të ndryshme publike dhe jopublike të qytetit të Korçës dhe të Durrësit. Kam punuar edhe si gazetare e kryeredaktore në mediat lokale.

Në vitin 2019 mora kategorinë “Mjeshtër”  me vlerësimin “Shumë Mirë”.

Zotëroj aftësi shumë të mira kompjuterike. Përdor shumë mirë paketën Office, punim faqesh dhe programe prezantimi. Përdor shumë mirë programet e editimit të materialeve audio dhe video, për qëllime mësimore – edukative.

Zotëroj gjuhët e huaja anglisht dhe italisht.     

Kam aftësi shumë të mira komunikuese personale dhe të fituara gjatë përvojës sime si mësuese në Arsimin Fillor, si me fëmijët ashtu edhe me prindërit. 

Përfshihem në zhvillimin cilësor të të gjitha marrëdhënieve brenda klasës, duke mbështetur dhe ndihmuar nxënësit të kenë sukses duke ua bërë shkollën më të këndshme, më bashkëpunuese dhe duke krijuar besim në forcat e tyre.

Jam vazhdimisht e përfshirë në veprimtari kualifikuese nga struktura shqiptare dhe ndërkombëtare.

Veproj me respekt, integritet dhe në mënyrë etike kudo që ndodhem, brenda dhe jashtë mjediseve të shkollës.

Valentina Traja është pjesë e stafit pedagogjik të shkollës “Ibrahim Kodra” si mësuese e lëndës së matematikës për arsimin e mesëm të ulët. Ka përfunduar studimet në ILP (Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan) në vitin 1984. Ka një eksperiencë mbi 30-vjeçare në arsim në rrethin e Durrësit nga të cilat 21 vite pune në shkollën 9-vjeçare “Nënë Tereza“. Mban titullin “Mësuese Mjeshtre”. Ka kryer trajnime të ndryshme në lidhje me metoda bashkëkohore të mësimdhënies dhe nxënies. Është angazhuar në organizimin dhe përgatitjen e nxënësve për Provimet e Lirimit dhe Olimpiadat Kombëtare të Matematikës. Në eksperiencën e saj shumë-vjeçare  ka treguar gjithnjë përkushtim dhe pasion në punën me nxënësin.

Arsim fillor-BLERTA MEMA

Lindur në Pukë më 20.08.1987.

Ka mbaruar studimet e larta Bachelor për mësuese të Ciklit Fillor , në Universitetin “Aleksandër Moisiu “ Durrës.

Në vitet 2011-2013 ka përfunduar studimet  master profesional dega- Didaktikë në të njëjtin universitet.

Ka punuar në shkolla të ndryshme publike dhe jo-publike në qytetin e Durrësit.

Gjithashtu , ka kryer trajnime të ndryshme për procesin e mësimëdhënies

dhe trajnim ne qendrën “ Ecim sëbashku” , aplikim i terapisë ABA dhe PECS.      Është njohëse e mirë e gjuhës angleze dhe zotëron Certificate of Achievement, TOEIC.

Sot është pjesë e stafit pedagogjik të shkollës jo-publike “ Ibrahim Kodra”.

Fabiola Elezaj 

Lindur 05/06/1991, Shijak.

Ka mbaruar studimet Bachelor me titull ” Mësuese e ciklit të ulët”  në vitin 2012 dhe Master i shkencave ” Mësimdhënie në Psikologji-Sociologji” në vitin 2014 me rezultate shumë të mira në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës.

Ka punuar si mësuese e arsimit fillor në shkollën ” Qemal Mici” , “Rilindja – Sallmone” , Kolegji ” Teuta”.

Ka qënë dhe është pjese e stafit akademik, me kohë të pjesshme në Universitetin ” Aleksandër Moisiu” Durrës në Fakultetin e Edukimit, lënda Psikologji  dhe Pedagogji.

Është autore e disa botimeve në revista shkencore kombëtare si Buletini i Gjirokastrës, Instituti i Sociologjisë ku vijon të jetë pjesmarrëse në shumë konferenca ndërkombëtare me studimet e saj në lidhje me cështje socio-edukative.

Ka përfunduar me vlerësimin “Shumë mirë” trajnimin disa mujor me titull “Drejtues i institucioneve arsimore parauniversitare”

Gjithashtu ka kryer me sukses shumë trajnime në fushën e edukimit, hartimit të kurrikulës si dhe të psikologjisë nga qendra të njohura ndërkombëtarisht.

Ka përfunduar me sukses trajnim ABA ( Applied Behaviour Analysis)  dhe gëzon titullin ” Trajnuese e metodës ABA” e cila i mundëson të jetë akoma më profesioniste në lidhje me nevojat psiko-edukative te cdo fëmije.

Është folëse e mirë e gjuhës angleze ku zotëron  certifikatë ndërkombëtare Toeic në nivelin C1; si dhe zotëron shumë mirë fushën e teknologjisë dhe informacionit.

Në vitin 2022 mori titullin ” Mësues i kualifikuar” me rezultatin ” Shumë mirë”.

Ëështë pjesë e stafit pedagogjik të shkollës ” Ibrahim Kodra” që prej Tetorit të vitit 2021.

Besiana KëlliçiQytetari

Besiana Kallici është pjesë e stafit pedagogjik të gjimnazit të pergjithshëm jopublik “Ibrahim Kodra”ne pozicionin e mësueses të lëndes qytetari.

2007-2014  Besiana ka kryer studimet ne Universitetin “Aleksander Moisiu”, Durres ne Fakultetin e shkencave Politike-Juridike dega  “Drejtesi”.

2010-2014  Ajo ka vijuar studimet ne Universitetin “Aleksander Moisiu”, Durres ne Fakultetin e Edukimit dega “Psikologji-Sociologji”.

2014-2016  Ka perfunduar me sukses ne Universitetin “Aleksander Moisiu”, Durres ne Fakultetin e Edukimit Masterin Shkencor ne profilin “Mesimdhenie ne Psikologji-Sociologji”.

Mars 2014-Nentor 2014  Ka punuar si mesuese e lendeve shoqerore ne shkollen jopublike”Top School” Durres.

2016-2017  Ka punuar ne shkollen e mesme publike “Gjergj Kastrioti” Durres si mesuese praktikante e lendeve shoqerore ku eshte vleresuar dhe maksimalisht.

Shtator 2018-Tetor 2018  Ka punura prane shkolles jopublike “Rilindja” Durres si mesuese e lendeve shoqerore.

Tetor 2018- 2019   Ka punuar serisht ne shkollen e mesme publike “Gjergj Kastrioti” ne pozicionin e mesueses per lendet filozofi dhe psikologji.

2020-2021 Ka qene pjese e stafit tone pedagogjik si mesuese e lendes qytetari.

Besiana eshte njohese shume e mire e gjuheve anglisht, italisht per te cilat eshte certifikuar nga British Council Albania  2016 dhe Universita per Stranieri di Siena 2022.Gjithashtu njeh mire gjuhen spanjisht dhe frengjisht.

Ajo eshte vleresuar ne programin e trajnimit:  “Etika,komunikimi dhe pedagogjia” ne Modulin “Aftesite sociale dhe te punuarit ne ekip,komunikimi me koleget” 2019

“Pa rini nuk ka shtet” ne lojen simuluese “Politika Vendore”  2019

“Etika e Biznesit dhe Aftesia per sukses”,“Ekonomia 12”  2021

Lini një Përgjigje

Shkolla "Ibrahim Kodra"

REGJISTROHU