Stafi Pedagogjik


Drejtor – Jashar Arrëza

Lindur në Durrës më 23/12/1954. Ka përfunduar shkollën e mesme në Gjimnazin Naim Frashëri, Durrës. Studimet e larta me rezultate shumë të mira në vitet 1974-1978 në ILP (Universitetin “Luigj Gurakuqi”) Shkodër, Fakulteti Gjuhë-Letërsi.
Ka përfunduar kurset një vjecare pasuniversitare gjatë viteve 1985-1990 në Filozofi dhe Pedagogji-Psikologji. Ka punuar si mësues i letërsisë në shkollën e mesme Kukës, mësues në shkollën e mesme të Maqellarës, si dhe nëndrejtor i shkollës Industriale Durrës.
Në vitet 1993 e në vazhdim ka drejtuar me shumë sukses biznezet e tij në fushën e transportit dhe ndërtimit.

Nëndrejtore-Brikena Furxhi(Nora)

Gjuhë/Letërsi- BRIKENA FURXHI  është  një  mësuese, lindur dhe banuese  në Durrës, e cila e ka përfunduar shkollimin e mesmëm  të saj me një mesatare 10.00  në vitet 1988-1992 pranë gjimnazit “Naim Frashëri” Durrës.  Gjatë viteve 1992-1996 vazhdon studimet e larta për Gjuhë Shqipe dhe Letërsi pranë Universitetit  Shtetëror të Tiranës, të cilat i përfundon me një mesatare  9.2. Këtu zë fill rrugëtimi i saj në profesionin e mësuesisë , të cilin e sheh më shumë si një mision , në shkollë nëntëvjecare  dhe më pas si nëndrejtoreshë  në gjimnazin “Gjergj Kastrioti” Durrës. Si një mësuese  , e cila ka mbi supet e saj  një  përvojë 20-vjeçare, ka marrë kategorinë e tretë me rezultatin “Shkëlqyeshëm” në vitin 2018. Gjithashtu  gjatë vitit akademik 2013-2014 ka qenë  lektore e jashtme pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës.  Në vitin 2014 nis studimet doktorale pranë UT, në degën e Gjuhësisë. Ajo ka ndjekur mjaft seminare dhe trajnime me fokus : kurrikulën shkollore në arsimin parauniversitar si dhe metodat interaktive të mësimdhënies në shkollë. Duke qenë gjithnjë kërkuese ndaj vetes, ajo ka marrë pjesë në  mjaft konferenca ndërkombëtare të zhvilluara në : Tiranë, Elbasan, Prishtinë, Tetovë, Itali, Sofia , Budva , etj me tematikë : Kërkime gjuhësore dhe probleme që lidhen me përdorimin e gjuhës shqipe në kushtet e globalizmit. Ajo është çertifikuar  prej 7 vjetësh  nga IZHA  si një korrigjuese  në provimet e  Maturës  Shtetërore  për  testin e Gjuhës Shqipe e të Letërsisë si edhe ka mbrojtur gjuhën angleze pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Tiranë.

Motoja e kësaj mësueseje mbetet:  Mësuesi mediokër flet. Mësuesi i mirë shpjegon. Një mësues superior demonstron, ndërsa mësuesi  i  madh frymëzon.

Matematikë – Dr. MURAT DERVISHI është pjesë e stafit pedagogjik të gjimnazit të përgjithshëm jopublik “Ibrahim Kodra”. Ai pozicionohet në rolin mësueses së lëndës së matematikës së këtij gjimnazi.  Dr. Dervishi u diplomua në vitin 1987, ku fitoi titullin “Maternatikant”, Falkulteti i Shkencave Natyrore, Universiteti Tiranes. Në vitet 1988-1991 pasoi me provime pas universitare si kusht i domosdoshem për pregatitjen e disertacionit, ku në po atë vit mbyll përgatitjen e disertacioni.  Në vitin 1993 ai mbron e grades shkencore “Kandidat i Shkencave, Grada Shkencore “Doktor„Numri i rregjistrit themelor 3117.
Profesor Dervishi ka përvoje pune si Matematikant në Institutet Kerkimore Shkencore TeBujqesise dhe më vonë ishte Pedagog lektor i Matematikës në Fakultetin e Inxhinierisë (Filiali Durrës). Në  vitet 1983-1992 punoi dhe kontribuoi si matematikan në zonën industriale të Durrësit dhe ne harkun kohor 1993-2008 punoi si mësues matematike në shkollën e mesme “Gjergj Kastrioti”, Durrës  që prej 2009 e në vazhdim ishte lektori I parenë Matematikës në Universitetin “AleksanderMoisiu„ Durrës. Profesor Murati është autori I pare ose bashkëautor me disa botime.  Të tilla do të përmendim

BOTIME:

  • USHTRIME ALGJEBRE
  • EKUACIONE DIFERENCIALE me bashkeautoresi
  • DY POHIME MBI NUMRAT EKSTREMALE TE NJE GRAFI ANALIZA MATEMATIKE (Per fakultetetekonomike) TRIGONOMETRIA (Per studentet e UAM DURRES)

Gjuhë/Letërsi – BLERINA GJYLIështë pjesë e stafit pedagogjik të gjimnazit të përgjithshëm jopublik “Ibrahim Kodra”. Blerina ka përfunduar studimet e larta në vitin 2006 në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë në degën Gjuhë dhe Lëtërsi,  Universiteti  i Tiranës.  Ajo u diplomua duke marrë titullin “Mësuese për shkollat e mesme”.  Ka një pervoje prej 10 vitesh në fushën e mësimdhënies, në disa nga gjimnazet më të mira të qytetit. Kjo ka bërë që të fitojë jo vetëm aftësi profesionale, por edhe aftësi shumë të mira mardhëniesh me nxenesit e kësaj  moshe. Që prej 01.03.2010 është lektore me kohe te pjesshme prane Universitetit “ Alksandër Moisiu Durrës”, Fakulteti i Edukimit, ku ka zhvilluar lëndët; Gramatika e gjuhës shqipe I (Mofologji), II ( Sintaksë), Fonetikë e gjuhës shqipe dhe  Shkrim akademik. Blerina është njohëse e gjuhëve të huaja si gjuha angleze dhe ajo italinane në nivelin shumë mirë dhe gjuhës gjermane në nivelin mirë.  Gëzon aftësi të mira organizative dhe aspiron frymë pozitive dhe përparimtare në marrdhëniet me bashkëpunëtorët dhe nxënësit.

Biologji- Dr. LAURA GJYLI  u doktoratua në Universitetin e Tiranës në fushën e bioteknologjisë, duke kontribuar në identifikimin e pranisë së specieve cianobacteriale, për herë të parë në ujërat detare shqiptare, bazuar në amplifikimin me anë të PCR-së të sekuencave të ADN-së ribozomale, 16-23S. Ajo mori titullin “Biolog” në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, duke u radhitur në grupin e studentëve ekselentë të degës Biologji Speciale (5-vjeçar), ku dhe përfundoi studimet pasuniversitare në drejtimin “Mikrobiologji-Bioteknologji”. Ajo është pjesë e stafit themelues të Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, universiteti më i ri publik në Shqipëri, ku jep mësim në kurset biologji dhe mikrobiologji. Ajo është zgjedhur nga stafi akademik në pozicionin e Përgjegjësit të Departamentit të Mjekësisë. Me riorganizmin e fakultetit, aktualisht ajo është lektore në Departamentin e Shkencave të Aplikuara dhe të Natyrës. Që nga viti 2007, Dr. Gjyli është e angazhuar në punën kërkimore në lidhje me vlerësimin e cilësisë së ujërave. Ajo është autore e parë dhe bashkëautore e më shumë se 15 artikujve shkencore të botuar në revista ndërkombëtare, ka referuar në më shumë se 20 konferenca ndërkombëtare dhe është koordinatore e ideatore e konferencës studentore në fushat biomjekësore. Libri i saj i parë shkencor dhe mësimor “Inorganic Toxicity: Environment and human health”, vjen si bashkëpunim midis universiteteve “Gurukula Kangri” dhe “Aleksander Moisiu”. Ajo është pjesë e bordit redaktues të “International Journal for Environmental Rehabilitation and Conservation”, recensues shkencor në revistën “Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research” dhe anëtare e Shoqatës së Herpetofaunës së Shqipërisë. Kohët e fundit, Dr. Gjyli u bë pjesë e projektit: “ACT4LITTER, an Interreg Med funded project aiming to facilitate efforts for tackling marine litter in Mediterranean MPAs through effective and targeted measures towards reaching their conservation targets”, projekt ku angazhoi edhe ekipin vullnetar të studentëve dhe gjimnazistëve, si bashkëpunim ndërinstitucional. Si pjesë e stafit themelues të shkollës “Ibrahim Kodra”, shkolla më e re në Durrës, Dr. Gjyli jep kontributin e saj për arsimimin e rinisë shqiptare, veçanërisht në përgatitjen për provimin e maturës shtetërore të biologjisë, si lëndë me zgjedhje; aktivitete për kërkim shkencor dhe në ndihmë të komunitetit, si koordinatore e ekipit të studentëve/nxënësve ekselentë në olimpiada: të rrethit, kombëtare, ndërkombëtare; konferenca e projekte me në qendër shëndetin e njeriut dhe mjedisit.

Kimi- ALBANA SHYTI ka përfunduar studimet e larta ne Fakultetin e Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës, dega Biologji me rezultate të shkëlqyera dhe është specializuar më pas në drejtimin Mikrobiologji & Bioteknologji, po me rezultate të shkëlqyera. Ka punuar si lektore në Departamentin e Biologjisë, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës si dhe drejtuese në një nga institucionet arsimore jopublike në Tiranë. Ka qënë autore e bashkëautore e disa artikujve shkencore në drejtimin e Bioinformatikës, Inxhinierisë gjenetike, Gjenetikës së popullatave, Biologjisë qelizore e molekulare etj.

Histori- AIDA DUNISHA është pjesë e stafit pedagogjik të gjimnazit të përgjitshëm jopublik  ̏Ibrahim Kodra ̏. Ajo ka mbaruar me rezultate shumë të mira studimet Bachelor në vitin 2009 në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë në degën Histori dhe studimet Master i Nivelit të Parë (MNP) me titullin ‘Mesues i historisë për shkollat e mesme’, në Universitetin e Tiranës.  Ajo ka një përvojë disavjecare në fushën e mësimdhënies në shkolla të ndryshme të qytetit të Durrësit, gjithashtu ka punuar si lektore me kohë të pjeshme pranë Universitetit   ̏Aleksandër Moisiu ̏  , Fakulteti i Juridikut dhe Shkencave Politike, ku ka zhvilluar lëndët Histori e Civilizimeve dhe Histori e Shqipërisë.

Anglisht- M.Sc ELVIRA SKEPI ( HASI) është  diplomuar së  pari në  shkollën e mesme “Asim Vokshi”  në degën Gjuhë  Angleze me rezultate shumë  të  mira  .Më  pas ka ndjekur studimet në  të  njëjtën degë  , në  Universitetin e Tiranës, duke u diplomuar  në  Studime të  Nivelit të  Parë .Ka mbaruar masterin shkencor pranë  këtij universiteti në degën Gjuhë  Angleze , dukë  u bë rë  pjesë  e  studentëve të  shkëlqyer në  vitet 2010-2012. Që  nga viti 2015 është  pjesë  e stafit pedagogjik të  gjimnazit te përgjithshëm jopublik “Ibrahim Kodra”.Që  nga marsi I po këtij  viti punon si pedagoge me kohë  të  pjesshme e gjuhës angleze në  Universiten “Aleksandër Moisiu”, Durrës si edhe ka punuar si mësuese e gjuhës angleze në  shkolla të  mesme në  Tiranë .

Matematikë- ENXHI SABRIJA është pjesë e stafit pedagogjik të gjimnazit të përgjithshëm jopublik “Ibrahim Kodra”. Ajo pozicionohet në rolin mësueses së lëndës së matematikës. Enxhi u diplomua në Universitetin e Shkencave te Natyres, dega matematikë. Në vitin 2015  mbaron studimet  Bachelor me rezultate të shkëlqyera dhe në vitin 2017 mbyll studimet dyvjecare ne master shkencor te kesaj dege. Enxhi ishte studente ekslence në vitet e saj të studumit dhe kjo beri që ajo gjatë punës me nxenesit më të mirë të shkollës të finalizonte garën e olimpiadave të ketij viti me 5 cmime fituese ne shkallë rrethi dhe kombëtare. Është njohëse shumë e mirë e gjuhëve të huaja si gjuha angleze, italiane, spanjolle. Ambicia e saj  akademike dhe profesionale  premton për  rritje të vazhdueshme suksesi.

.

Fizikë-AFERDITA MATAJ ka kryer studimet e larta në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, dega Fizikë, ku është diplomuar si mësuese e fizikës në shkollë të mesme. Ka punuar mbi tridhjetë vite ne gjimnazin “Gjergj Kastrioti”, Durrës. Gjatë këtyre viteve jo vetëm ka fituar përvojë e eksperiencë, por ka punuar me dëshirë e përkushtim me breza të tërë nxënësish, një pjesë e mirë e të cilëve kanë vazhduar studimet e larta brenda dhe jashtë vendit e kanë arritur suksese në fusha të ndryshme. Për disa vite ka qenë lektore e fizikës në Fakultetin e Teknologjisë se Informacionit, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Është njohëse e gjuhës italiane dhe asaj angleze, gjë që e ndihmon në përdorimin e literaturës bashkëkohore ne procesin e mësimdhënies.

Italisht- ANIDA ÇELA është pjesë e stafit pedagogjik të gjimnazit të përgjithshëm jo publike ″IBRAHIM KODRA″. Ka mbaruar me rezultate shumë të mira studimet BACHELOR ne vitin 2009 në Fakultetin e GJuhëve të Huaja ne degën Gjuhe Italiane dhe studimet Master i Nivelit të Parë(MNP) me titullin ″Mësuese e gjuhës italiane për shkollat e mesme″ në Universitetin e Tiranes në 2010. Duke e  pasuar me nje eksperienc dy vjecare ne Itali. Ka një përvojë disa vjecare në fushën e mësimdhënies në shkolla të ndryshme të qytetit të Durrësit. Njohëse shumë e mirë e gjuhës angleze e spanjolle.

Biologji – ARIELA SHEHU (LOLOÇI) nga Gusht 2018 është pjesë e stafit të shkollës “Ibrahim Kodra”. Ajo është lindur dhe rritur në Tiranë. Ka mbaruar shkollën e mesme në gjimnazin “Andon Zako Çajupi”, Tiranë. Në vitin 2009 ka kryer studimet “bachelor” në degën biologji e përgjithshme, Fakulteti I Shkencave të Natyrës, UT. Më pas në vitin 2011 ka mbaruar me rezultate të shkëlqyera studimet “master” në drejtimin “biologji molekulare”. Ariela nderohet si një ndër tre studentët më të mirë në bazë të mesatares së lartë për të dy ciklet e studimeve. Në vitin e fundit të studimeve ajo ka punuar me kohë të pjesshme si vullnetare në Institutin  e Shëndetit Publik ku ka kryer edhe studimet e tezës “Roli I enteropatogjeneve në moshat pediatrike “ botuar në Revisten Shkencore Albanian   University 2012.  Në vitet  2012-2018 ka punuar si mësuese e lëndës së biologjisë në Kolegjin Turgut Ozal, Tiranë.  Ariela disponon një sërë certifikimesh ku ka qenë pjesëmarrëse aktive në konferenca dhe trajnime të shumta brenda dhe jashtë vendit. Si pasoje e ketyre aktiviteteve, po ashtu duke punuar fort ajo ka arritur të bëhet njohëse shumë e mirë e metodave bashkëkohore të mësimdhënies CLIL(Content and Language Intergrated Learning) dhe e sistemit “IGCSE – A level” për lëndët shkencore.  Në vitin 2014 ka qenë udhëheqëse e nxënësve të saj në një kompeticion ndërkombëtar në Bukuresht/Rumani.

Mars 2018 dhe në vazhdim është lektore me kohë të pjesshme pranë Departamentit të mjeksisë, FSP, Universiteti  Aleksandër Moisiu, Durrës.

Ariela gëzon respekt të vecantë nga të gjithë studentët që ajo iu ka dhënë mësim dhe nga  kolegët e saj.

Botime:

Roli i enteropatogjeneve në moshat pediatrike , Albanian University,  Tetor 2012

Ndikimi i tabelave elektronike në mësimdhënie dhe mësimnxënie, Universiteti i Prishtinës, Shtator 2018.

Filozofi- MERLINA POGRAZHA ka lindur në qytetin e Durrësit më 22.02.1983. Punon që nga Tetori i vitit 2007 e në vazhdim si Lektore pranë Departamentit të Sociologjisë, Fakulteti i Edukimit, Universiteti ‘Alekdandër Moisiu’ Durrës. Ka përfunduar studimet e larta në vitin 2006 në UT, Fakulteti I Shkencave Sociale, dega Filozofi-Sociologji. Në vitin 2010 përfundon studimet për M.S.c për Administrim Publik në “Albanian University”. Në qershor të vitit 2017 mbrojti doktoraturën në fushën e filozofisë, FSHS, Tiranë. Është anëtare e Institutit Shqiptar të Sociologjisë si dhe pjesëmarrëse në shumë konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare. Ajo është autore e disa artikujve shkencor të botuar në revista brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Gjuhë/Letërsi- ONEDA GROSHI lindur ne 22.04.1984 ne Durres. Ka perfunduar shkollen e mesme te pergjithshme “Naim Frasheri ” , Durres. Ka ndjekur dhe perfunduar studimet e larta ne vitet 2002-2006 ne Fakultetin e Historise dhe Filologjise ne degen Gjuhe-Letersi, Universiteti i Tiranes. Ne vitet 2014-2016 ka perfunduar masterin shkencor ne degen Menaxhim Supervizim Institucionesh Arsimore ne UAMD, Durres. Ka eksperience pune disavjecare ne shkolla te ndryshme te qytetit te Durresit. Qe nga viti 2018 eshte pjese e stafit pedagogjik ne pozicionin mesuese e gjuhes dhe e letersise, si dhe pergjegjese e bibliotekes se shkolles “Ibrahim Kodra”.

Cikel i Ulet(CU)- EDLIRA KATROSHI ka mbaruar studimet e larta per mesuese e Ciklit Fillor ne Institutin e Larte Pedagogjik Shkoder, ne vitin 1989. Ka 26 vite pune ne arsim si mesuese e ciklit fillor ne shkolla te ndryshme publike dhe jopublike te qytetit te Durresit. Gjate kesaj periudhe(2000-2001 dhe 2003-2004),ka qene specialist ne sektorin e kualifikimit per arsimin parashkollor dhe ciklin fillor ne DAR Durres per 4 vite. Gjithashtu ka qene lektore e jashtme prane Universitetit “Aleksander Moisiu” Durres, ne Fakultetin e Edukimit, ku ka dhene lenden Pedagogji e Pergjithshme (Mars-Qershor,2010). Sot eshte pjese e stafit pedagogjik te shkolles jopublike “Ibrahim Kodra” Durres,  ne profilin cikli fillor.

Cikel i Ulet(CU)- MIMOZA SHTAMA MEKA. Lindur me 03.06.1966. Ka mbaruar shkollen e Mesme Pedagogjike “17 Nentori” Tirane. Eshte diplomuar ne Institutin e Larte Pedagogjik Shkoder ne profilin “ Mesues i Ciklit Fillor”. Ka perfunduar studimet Master Profesional Didaktike. Karriera e saj profesionale si mesuese e ciklit fillor daton qe nga 01.09.1984. ne shkollen 8-vjecare Rrogozhine duke pasuar me pas ne Lekaj Kavaje dhe duke vazhuar per shume vite ne shkollen “Jusuf Puka” (Dalip Tabaku) Durres. Eshte njohese e mire e gjuhes angleze dhe ka aftesi te certifikuara kompjuterike. Ka fituar Kategorine e pare(1) ne lenden Arsimi Fillor me 11.02.2005. Pjesemarrese ne provimet kombetare si administrator dhe perfaqesuese e DAR-it Durres. Ka frekuentuar dhe merr vazhdimisht pjese ne Kumtesa e trajnime qe organizohen nga Ministria e Arsimit dhe Shkences ( si : Perfshirja ne edukimin mjedisor, Drejtimi dhe administrimi i shkolles, modulet LCDS, etj). Ne dhjetor te vitit 2015 mori cmimin “Mesuesi me i mire i vitit”  te shpallur nga kryeministri Edi Rama.

Cikel i Ulet(CU)- VILMA DRASA MUSTAFA. Lindur ne Durres me 08.04.1980. Ka perfunduar studimet Bachelor ne programin e studimit “Mesues Per Arsimin Fillor” Fakulteti I Edukimit dhe Master Profesional ne Didaktike ne Universitetin “Aleksander Moisiu” Durres. Ka njohuri te mira ne gjuhen italiane dhe angleze, gjithashtu dhe aftesi kompjuterike. Ka frekuentuar dhe vazhdon te marre pjese ne  trajnime te zhvilluara nga Ministria e Arsimit dhe Shkences ne module te ndryshme( si: Edukim Gjitheperfshires, Pedagogji Speciale, Zbatimi i metodave origjinale te nxenies ne nivel personal, Zgjidhja paqesore e konfliktit, etj). Ka aftesi shume te mira komunikuese dhe koordinimi per projekte ne pune.

M.Sc. Erjona Pica (Mësuese e gjuhës angleze)

Lindur në Durrës, ka kryer shkollën e mesme në gjimnazin “Naim Frashëri”, profili shkencor. Në vitin 2010 përfundoi studimet e nivelit Bachelor në degën “Përkthim e Interpretim” në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të huaja.

Në vitin 2012 përfundoi studimet e nivelit Master Shkencor në degën “Përkthim tekniko-letrar dhe Interpretim konference” si një prej studentëve të ekselencës, me vlerësim diplome 10/10 e mesatare 9,7. Në vijim të kërkimit shkencor të nisur me temën e diplomës në nivelin Master Shkencor, botoi kërkimin e saj me titull “Analizë e thelluar e përkthimit të romanit ‘Saga e Forsajtëve’, Vëllimi i parë, Përkthyer nga Vedat Kokona”.

Në vitin 2018 përfundoi studimet e nivelit Master Profesional në degën “Mësimdhënie e Gjuhës Angleze”, në Universitetin Aleksandër Moisiu, Durrës, Fakulteti i Gjuhëve të huaja, me vlerësim diplome 10/10.

Ka përvojë disa vjeçare në mësimdhënien e gjuhës angleze në klasat e arsimit fillor, 9-vjeçar, të lartë, si dhe në qendra të licensuara të gjuhëve të huaja. Gjithashtu ka përvojë pune si: përkthyese e interprete e gjuhës angleze e italiane; përfaqësuese e koordinatore e zyrës së marrëdhënieve me jashtë në një nga universitetet private në Tiranë; lektore e lëndës së leksikologjisë së gjuhës angleze, e gjuhës angleze si gjuhë e huaj e parë (EFL), e shkrimit akademik etj.

Cikel i Ulet-Joana Cena lindur ne qytetin e Tepelenes me 18.06.1997.

Ka perfunduar shkollen e mesme te pergjithshme “Olsi Lasko” Durres.Ka ndjekur dhe ka perfunduar studimet e larta ne vitet 2015-2018 ne universitetin “Aleksander Moisiu” Durres,Fakulteti i Edukimit ne degen “Arsim Fillor”.Aktualisht vazhdon masterin profesional per cikel te ulet prane ketij universiteti.Ka njohuri te mira te gjuhes angleze,frenge dhe gjithashtu aftesi kompjuterike.

Qe prej ketij viti eshte pjese e stafit te shkolles “Ibrahim Kodra” si as.mesusese e klases se pare.

Cikel i Ulet (CU) – Sara Balaj lindur ne qytetin e Durresit me 01.11.1996. Ka perfunduar shkollen e mesme te pergjithshme “Naim Frasheri”, Durres. Ka ndjekur dhe perfunduar studimet Bachelor ne programin e studimit “Mesuesi Per Arsimin Fillor”, Fakulteti i Edukimit ne Universitetin “Aleksander Moisiu”, Durres. Aktualisht vazhdon masterin profesional per “Mesuesi Per Arsimin Fillor” prane ketij universiteti. Ka njohuri te mira ne gjuhen angleze dhe aftesi te mira kompjuterike. Qe prej ketij viti eshte pjese e stafit te shkolles “Ibrahim Kodra” si asistent mesuese e klases se pare.

GJEOGRAFIFADIOLA CAKA është pjesë e stafit pedagogjik të gjimnazit të përgjithshëm jopublik “Ibrahim Kodra”.Ajo pozicionohet ne rolin e mësueses së lëndës së gjeografisë.

Fadiola ka mbaruar gjimnazin e përgjithshëm në shkollën “Ramiz Aranitasi” në qytetin e Çorovodës.

Më pas vazhdon studimet e larta në Universitetin e Tiranës në Fakultetin e Histori-Filologjisë gjatë periudhës 2008-2011.

Gjatë viteve 2011-2013 vazhdon Masterin Profesional dhe në 2013 diplomohet si “Mësuese për Arsimin e mesëm të Lartë” me mesataren 9.

Në Tetor 2013 vazhdon praktikën profesionale në gjimnazin e përgjithshëm “Ramiz Aranitasi” ku vlerësohet “Shumë Mirë”

Më pas  liçensohet për të patur të drejtën për të ushtruar profesionin e saj.

Pas një viti punësimi dhe në vazhdim ka qënë koordinatore e Qeverisë së Nxënësve ku ka bashkëpunuar me institucione  të ndryshme për tema të ndryshme.

Ka marrë pjesë në disa trainime si: Qershor 2014-2018 “Kurrikula me bazë kompetencat dhe risitë e saj”, 01.06.2015 “Menaxhimi i klasës, koncepte, teknika, parime”, “Metoda, teknika, strategji mësimore me në qëndër nxënësin”, “Zbatimi I metodave origjinale të nxënies në nivel personal”.

Gjatë periudhës 04.11.2015-09.03.2016 përfundon kursin e Guidës Lokale I zhvilluar në kuadër të projekti Dev-OPS me vlerësimin “Shumë mirë” dhe në 06.02.2017 merr çertifikatë “Aspekte të lidhura me Sigurinë në shkollat 9-vjeçare”.

Ka qënë bashkëautore e librit “Për Skraparin”.

Në vitin Korrik 2018 merr pjesë në projektin “ Përshkrim i Historisë së Muzeut Etnografik të Skraparit “ si specialiste e Muzeut.

LORENA HIDRI 

Pozicionohet ne vendin e nendrejtores te ciklit 9-vjecar prane shkolles “Ibrahim Kodra”.Ka mbaruar shkollen e mesme te pergjithshme ”Naim Frasheri ”Durres.Studimet e larta I kreu ne Universitetin e Tiranes,ne Fakultetin e Historise dhe Filologjise ne degen Gjuhe dhe Letersi nga ku mer titullin ”Mesuese per shkollat e mesme”.Fill pas diplomimit filloi pune si mesuese ne nje nga shkollat 9-vjecare te qytetit e me pas u pozicionua si nendrejtore prane dy shkollave te tjera.Fale pervojes profesionale te fituar prej me shume se dhjete vitesh, gezon titullin “Mesues specialist”.Ka mbrojtur gjuhen angleze prane Fakultetit te Gjuheve te Huaja dhe eshte njohese shume e mire e gjuhes italiane.Eshte certifikuar nga DAR Durres si Korrigjuese e Provimeve Kombetare.Gjithashtu ka qene pjesmarrese si Administratore me pas si Pergjegjese e  Administrimit te Provimeve Kombetare te Arsimit Baze si dhe  Perfaqsuese e DAR Durres ne keto Provime.Ka ndjekur trajnime te ndryshme ku ne fokus jane temat e edukimit,te mesimdhenies e mesimnxenies. Po ashtu ka qene pjesemarrese ne disa Konferenca Kombetare e Nderkombetare me tematika:Udhekryqet e gjuheve te huaja”,Kuadri I perbashket Europian I References:Mesimdhenia,Mesimnxenia dhe Vleresimi si dhe “Shteti,shoqeria dhe ligji:Shqiperia 25 vjet nga ndyshimimi I sistemit”.

Cikel i Ulet (CU) – Elsa Baro (Kajoshi)

Lindur ne Durres me 17.07.1969. Ka perfunduar shkollen e mesme ne gjimnazin “16 Shtatori), ne Shijak ne vitet 1983-1987. Studimet e larta i ka perfunduar me 1990 ne Universitetin e Shkodres ne fakultetin e ciklit te ulet. Ka perfunduar masterin shkencor “Menaxhim supervizim ne arsim” ne vitet 2012-2014 ne Universitetin “Aleksander Moisiu”, Durres. Ka nje karriere 30 vjecare ne arsim qe daton me 1 shtator 1990. Ka punuar ne shkolla te ndryshme publike si: “Bajram Curri”, “Marie Kaculini”, “Maliq Muco”, etj. Njeh mire gjuhen angleze dhe shume mire gjuhen italiane. Eshte trajnuar nder vite dhe eshte njohur me te gjitha te rejat ne sistemin arsimor parauniversitar. Njeh dhe perdor metodat kompjuterike te cilat i perdor gjate procesit te mesimdhenies. Bashkepunon me organizata humanitare ne “Kryqi i Kuq” me te cilet organizon bashkepunime dhe aktivitete te pershtatshme per femijet e kesaj moshe. Sot eshte pjese e stafit te shkolles jopublike “Ibrahim Kodra”.

MIRELA MEKA ZEMANI – Cikel i ulet(CU) . Lindur me 06.11.1974. Ka perfunduar shkollen e mesme te pergjithshme ne gjimnazin “Naim Frasheri”,Durres ne vitin 1993. Studimet e larta i ka perfunduar ne Universitetin “Luigj Gurakuqi”,Shkoder ne vitin 1997. Masterin Profesional
Ditaktik e ka perfunduar ne Universitetin “Aleksander Moisiu”,Durres ne vitin 2011-2013. Ka 23 vite pune ne arsim si mesuese e ciklit fillor ne shkollen 9-vjecare “Nene Tereza”. Njeh shume mire gjuhen angleze. Eshte trajnuar nder vite si dhe pjesemarrese ne reçensen e librit
per kurrikulen e re ne vitin 2015. Ne vitin 2018 i jepet certifikata me motivacionin:”Per kontribut te cmuar ne fushen e arsimit”. Sot eshte pjese e stafit te shkolles jopublike “Ibrahim Kodra” ne profilin Cikli Filllor.

Vojsava Marku e datëlindjes: 30. 06. 1962, punon si mësuese e ciklit të ulët  prej 23 vjetësh. Ka përfunduar arsimin e mesëm të  përgjithshëm në shkollën “Dervish Hekali” në qytetin e Ballshit e më pas Shkollën e Mesme Pedagogjike “17 Nëntori” në Tiranë në vitet 1984-1985.
Në vitin 2015 ka përfunduar studimet në Universitetin Aleksandër Moisiu në Durrës në degën “ Mësuesi për arsimin fillor”. Masterin profesional në Didaktikë e ka përfunduar në vitin 2017. Ka marrë kategorinë e parë me titullin ″Mësues Mjeshtër″ , në  vitin mësimor 2018- 2019, me vlerësimin “Shumë mirë”.Ka mbrojtur gjuhen angleze dhe zotëron njohuri të mira kompjuterike. Prej 17 vitesh ka punuar si mësuese e ciklit të ulët në qytetin e Fierit. Tre vite eksperience i ka patur në shkollën “Numani”, një nga shkollat e para jopublike në Shqipëri. Në Durrës ka punuar në shkollën jopublike “Mihal Ekonomi” dhe për një periudhë të shkurtër në shkollën publike “ Neim Babameto”. Aktualisht punon si mësuese e ciklit të ulët në shkollën “Ibrahim Kodra”  në Durrës.


Valmir Bame – Mesues Matematike / Informatike.
Lindur ne Lushnje me 1988. Pasi mbaroi gjimnazin ne 2003 ne Lushnje, vazhdoj studimet ne Inxhinieri Matematike ne Universitetin Politeknik te Tiranes. Ne 2012 mbaroj studimet Master. Gjate viteve 2012-2014 punoi si pedagog Matematike ne Universitetin e Vlores “Ismail Qemali”. Me pas (2014-2016) ka punuar si pedagog i jashtem ne Universitetin Politeknik te Tiranes dhe ne Universitetin e Durresit “Aleksander Moisu”. Duke qene se nje nder qellimet kryesor ka qene dhe kerkimi shkencor, aktualisht ndjek studimet e doktorates prane Universitetit Politeknik te Tiranes.

Oltiana Bame (Toshkollari) – Mesuese Informatike

MSc. Oltiana Bame (Toshkollari) është lektore në Departamentin e Shkencave Kompjuterike, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron një diplomë Bachelor në “Inxhinieri Matematike dhe Informatike”, si edhe një diplomë Master Shkencor në të njëjtën degë , nga “Universiteti i Tiranës”. Më parë ka punuar si lektore në Departamentin e Shkencave Kompjuterike, Fakulteti i Shkencave Teknike në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë. MSc. Toshkollari është autore dhe bashkë-autore e disa publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare. publikimet e saj ndër të tjera përfshijnë: 1. The influence of damping parameters on oscillations arising in overhead power transmission lines.(2019) 2. Research Applications and Education Methods. ( 2019) 3. The Optimal Damping Parameters to Suppress Oscillations in Some Flexible Structures. International Conference on Information Systems and Technology Innovations: Smart economy and digital transformation. (2019) 4. Wireless Technologies Development: 4G to 5G challenges.(2019) 5. The 6 –th international multidisciplinary conference scientific challenges for sustainable development. ( 2019) 6. Use of cards for the purchase of electronic payments in Albania. Statistical analysis. (2018) 7. Telpher oscillation using finite difference method. (2017), 8. Analysis of Telecommunication Services in Albania. (2017), 9. Analysis and prediction of city postal services in Albania. A case study. (2016), 10. The amount of oil forecast in Albanian’s source. (2016), 11. The tendency of import of excise goods in Albania. (2016),

PANAJOTA HOXHA Eshte mesuese e muzikes prane shkolles sone.Ajo ka lindur ne Tirane dhe qe ne moshen 5-vjecare ka filluar te luaj ne instrumentin e pianos.Ndoqi shkollen e muzikes ”Jan Kukuzeli”Durres dhe ne vitin 1972 diplomohet njeheresh si ”Teknike e mesme ne piano” dhe perfundon gjimnazin e pergjithshem “Gjergj Kastrioti” me rezultate shume te mira.Po ne kete vit fiton konkursin per te hyre ne ne “Akademine e Arteve te Bukura” dega “Piano dhe teori muzike”.Mbylli studimet si “Kritike muzike” me noten 10 (dhjete) ne degen “Teori muzike”. Ne vitin 1992 fillon pune si nendrejtoreshe ne shkollen artistike ”Jan Kukuzeli” dhe pas shtate vjetesh punoi si mesuese prane kesaj shkolle deri ne vitin 2014.Po ne kete vit eshte nderuar me titullin “Mesuesja me e mire e vitit” dhe ka marre certifikata Mirenjohjeje “Per kontribut pedagogjik te dhene nder vite” dhe certificate  “Edukimi Artistik dhe menaxhimi I karrieres ne art” e dhene nga Universiteti Europian. Per disa vjet ka qene dhe kryetare komisioni per kualifikimin e mesuesve te muzikes.Ka qene pjese e DAR-Durres  per kontrollin e mesimdhenies te lendes se muzikes ne qytetin tone dhe fshatrave perreth.Ka dhene nje sere koncertesh brenda shkolles,jashte saj dhe jashte vendit si:Itali,Mal te Zi,Greqi. Gjithashtu ka punuar ne disa shkolla private te qytetit tone si dhe ka qene anetare ne komisionin per perzgjedhjen e teksteve shkollore te lendes se muzikes.Zoteron mire gjuhen italiane dhe angleze.Shume nxeneses te ke saj mesuese sot jane pedagoge brenda dhe jashte vendit tone.

EGLANTINA LATIFI     Ka mbaruar shkollën e mesme të përgjithshme “Naim Frashëri” Durrës.Është diplomuar në vitin 2000 pranë Universitetit “Aleksandër Xhuvani ” Elbasan në degën Cikli i Ulët.Profesioni si mësuese e ciklit fillor e ka ushtruar në disa shkolla te qytetit të Durrësit,aktualisht në shkollën “Nënë Tereza”.Është njohëse e gjuhës frënge dhe Italiane .Ka frekuentuar dhe vazhdon të marr pjesë në trajnime që organizohen nga Ministria  Arsimit Sportit dhe Rinisë( p.sh: Për përfshirjen e edukimit mjedisor,Si të punojë me nxënës me aftësi ndryshe.Modulet LCDS,etj)Pjesëmarrëse  në provimet kombëtare si administratore.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Klesta Ballabani eshte pjese e stafit pedagogjik te gjimnazit te pergjithshem jo publik “Ibrahim Kodra”. Ajo pozicionohet ne rolin e mesueses se lendes se matematikes. Ajo eshte lindur dhe rritur ne qytetin e Gramshit. Ka mbaruar shkollen e mesme ne gjimnazin ” Shefqet Guzi” , Gramsh me  nje mesatare 10.00. Ne vitin 2016 mbaron studimet bachelor ne degen  Matematike, Fakulteti i Shkencave te Natyres , UT me rezultate te shkelqyera, dhe ne vitin 2018 mbyll studimet 2 vjecare ne degen Master Shkencor ne Matematik. Eshte njohese shume e mire e gjuheve te huaja si gjuha Angleze dhe Italiane.  

MIRSADA TALLUSHI  – eshte pjese e stafit pedagogjik te gjimnazit te pergjithshem jopublik “ Ibrahim Kodra “ . Ajo pozicionohet ne rolin e mesueses se gjuhes angleze . Ajo zoteron nje diplome ( Bachelor ne Gjuhe Angleze / profili “ Mesuesi) ,  Master Profesional ne profilin ( DIDAKTIKE ) ne Universitetin “Aleksander Moisiu “ Durres si dhe ka  mbaruar master shkencor ne degen Gjuhe Angleze ne Universitetin e Tiranes . Ajo ka  nje pervoje disavjeçare ne fushen e mesimdhenies se gjuhes angleze me metodat interaktive me bashkohore . Gjithashtu eshte mare me pergatitjen e provimeve ‘ Michigan Tests ‘,  te ofruara nga CaMLA (licensuar nga MAS) , APTIS , IELTS etj  . Ka frekuentuar dhe vazhdon te jete pjesemarrese ne trajnime dhe  konferenca te cilat kane per qellim te eksplorojne mundesi te reja integruese ne mesimdhenien e gjuhes angleze . Njohese shume e mire e gjuhes italiane dhe gjuhes gjermane ne nivelin mire .

Xhevahir Tafçiu – Mesues Matematike.Lindur më 20 / 09 / 1972 ne Diber. Ka perfunduar studimet e larta ne Fakultetin e Shkencave te Natyres ne Universitetin e Tiranes me rezultate shume te mira, me titull “Mesues i matematikes per shkollat e mesme”. Ka punuar per 9 vite ne shkollen e mesme te bashkuar ne Shenavlash te Durresit. Ka nje eksperjence shumevjecare ne fushen e mesimdhenies. Eshte anetar ne grupin “Paskal” te matematikes qe organizon per 25 vjet olimpiaden  mbarekombetare te matematikes me pjesmarrje nga te gjitha trevat shqipetare.

Anduen Koka – Mesues i Edukimit Fizik. Lindur ne durres me 1994 . Ka perfunduar studimet e mesme ne gjimnazin profesional “ Mjeshtria Sportive Durres “ , ne disiplinen futboll. Ka perfunduar studimet e larta bachelor ne “ Universitetin e Sporteve Tirane “ ne fakuletetin e “ Shkencave te Levizjes “ . Me pas ne vitin 2017 ka perfunduar studimet master “ Mesues i Edukimit Fizik “ prane ketij universiteti

Arjana Hoxhallari – Mesuese e Edukimit Fizik. Lindur ne Elbasan me 1975 . Ka perfunduar studimet e mesme ne gjimnazin profesional “ Mjeshtria Sportive Durres “ , ne disiplinen “Atletikë”. Gjate viteve 1991-1992 ka qene kampione ne garen 1500-3000m, te zhvilluar ne Vlore. Ajo ka perfunduar studimet e larta bachelor ne “ Universitetin e Sporteve Tirane “ ne fakuletetin e “ Shkencave te Levizjes “ . Me pas ka perfunduar studimet master “ Mesuese e Edukimit Fizik” prane ketij universiteti.

Lini një Përgjigje

Shkolla "Ibrahim Kodra"

REGJISTROHU