Mjediset e klasave në shkollën tonë ofrojnë kushtet më të mira me mjetet e nevojshme pedagogjike të mësimdhënies si dhe sisteme të ajrimit dhe rregullatorë të temperaturave për stinë të ndryshme.

Shkolla "Ibrahim Kodra"

REGJISTROHU
Regjistrimet në kopshtin "Ibrahim Kodra" për vitin 2024-2025 kanë filluar!