Mjediset e klasave në shkollën tonë ofrojnë kushtet më të mira me mjetet e nevojshme pedagogjike të mësimdhënies si dhe sisteme të ajrimit dhe rregullatorë të temperaturave për stinë të ndryshme.

Shkolla "Ibrahim Kodra"

REGJISTROHU