Në politikat funksionale të shkollës sonë, ajo ofron gjatë gjithë vitit programe konsultimi për të ndihmuar nxënësit e të gjithë niveleve dhe veçanërisht nxënësit maturantë, të cilët marrin si shërbin, jo vetëm konsultime mëaimore, por edhe konsultat e duhura në këshillim karriere.

Shkolla "Ibrahim Kodra"

REGJISTROHU
Regjistrimet në kopshtin "Ibrahim Kodra" për vitin 2024-2025 kanë filluar!