Shkolla jonë ofron mjedise laboratirike të përparuara, të cilat ndihmojnë nxënësit në përvetësimin praktik të njohurive në disa fusha.

Të tillë janë:

– Laboratori i fizikës

– Laboratori i kimisë

– Laboratori i informatikës

– Laboratori i gjuhëve të huaja

Shkolla "Ibrahim Kodra"

REGJISTROHU