Procedura e rregjistrimit te fëmijëve në klasën e katërt:

Dokumentet  që nevojiten për rregjistrimin në klasën e katërt:

  1.  Dëftesa e mbarimit të klasës së III-të
  2. Certifikatë lindje (Gjendja civile)
  3. Vërtetim shpërngulieje nga shkolla që vjen

Dokumentet  që nevojiten për rregjistrimin në klasën e tetë:

  1.   Dëftesa e mbarimit të klasës së VII-të
  2. Certifikatë lindje (Gjendja civile)
  3. Vërtetim shpërngulieje nga shkolla që vjen

Lini një Përgjigje

Shkolla "Ibrahim Kodra"

REGJISTROHU