Për Vitin Shkollor 2023-2024 Shkolla “Ibrahim Kodra” Hap Rregjistrimet Për Të Gjitha Klasat

Procedura e rregjistrimit:

Dokumentet  që nevojiten për rregjistrimin ne klasa 2-12:

  1.  Dëftesa e mbarimit të klasës së mëparshme
  2. Certifikatë lindje (Gjendja civile)
  3. Vërtetim shpërngulieje nga shkolla që vjen

Dokumentet  që nevojiten për rregjistrimin në klasën e parë:

– Certifikate personale me foto (gjendja civile)

– Certifikate familjare

– Vertetim Kopeshti

– Vertetim vendbanimi

– Certifikate vaksinash

Lini një Përgjigje

Shkolla "Ibrahim Kodra"

REGJISTROHU